--Quảng cáo---

Đề xuất mới về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tài nguyên - 00:00 10/02/2017

N&MT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

(TN&MT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Theo dự thảo, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc danh mục quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí bao gồm: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo đề xuất mức phí đối với hồ sơ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thẩm định như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/hồ sơ

Stt

Số lượng danh mục đề nghị cấp phép

Trụ sở chính của tổ chức có hồ sơ đề nghị cấp phép tại

Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

1

Dưới 03

7.280

12.900

23.140

2

Từ 03 đến 05

8.730

14.350

24.260

3

Từ 06 đến 08

9.210

14.840

24.670

4

Từ 09 đến 11

9.700

15.320

25.070

5

Từ 12 đến 14

10.190

15.810

25.480

Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định được đề xuất như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/hồ sơ

Stt

Số lượng danh mục đề nghị cấp phép

Khoảng cách từ trụ sở chính của tổ chức đề nghị cấp phép so với trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trong vòng bán kính đến 100 km

Trong vòng bán kính trên 100 km

1

Dưới 03

4.090

7.160

2

Từ 03 đến 05

5.540

8.730

3

Từ 06 đến 08

6.030

9.090

4

Từ 09 đến 11

6.510

9.580

5

Từ 12 đến 14

7.000

10.070

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thực thu được để trang trải chi phí hoạt động thẩm định, thu phí; nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

PV


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO