Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La

Nguyễn Nga| 30/09/2022 16:07

(TN&MT) - Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới VILG Trung ương vừa làm việc với Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La về tiến độ triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.

a1(6).jpg

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La đã hoàn thành 8/8 hoạt động. Cụ thể, đã thiết lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện và tổ chức tập huấn cho nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh, huyện; xây dựng và phổ biến tài liệu của dự án trên trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức đào tạo cho các trưởng thôn, bản, già làng người có uy tín trong cộng đồng; xin ý kiến đóng góp và tổ chức phát phiếu tham vấn cộng đồng đối với người dân, cán bộ địa chính, cán bộ phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 6 huyện thuộc dự án.

Đã tổ chức 2 lớp đào tạo bồi dưỡng vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đai; tập huấn phần mềm VDBLIS để xây dựng, vận hành và khai thác dữ liệu đất đai. Giao Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo các Chi nhánh phân công cán bộ viên chức thuộc Chi nhánh phụ trách từng địa bàn tại các huyện, thị xã, thành phố nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để tiếp thu ý kiến của đồng bào và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào tiếp cận thông tin đất đai và đăng ký đất đai. Đã xây dựng một kênh tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp đất đai tại cộng đồng như mạng lưới Già làng, trưởng bản...

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đã hoàn thành việc khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán trên địa bàn 6 huyện. Tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với 2 nhà thầu tư vấn giám sát; 9 nhà thầu tham gia thi công. Đến nay đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 91/104 xã, gần 710.000 thửa đất, đang vận hành trên hệ thống VBDLIS hơn 367.000 thửa đất.

Ban Quản lý dự án VILG tỉnh đã cùng Sở TN&MT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel, Công ty Tâm Việt (đơn vị triển khai phần mềm một cửa tỉnh) hoàn thành kết nối các thủ tục về đất đai với cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh. Riêng đối với việc liên thông thuế, hiện Sở TN&MT đã đề nghị Cục Thuế tỉnh tạo điều kiện thực hiện liên thông thuế trên cở sở phần mềm VBDLIS.

Để đảm bảo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 6 huyện thuộc vùng dự án kết thúc và giải ngân trước ngày 31/12/2022, cơ sở dữ liệu đất đai được vận hành kết nối liên thông với hệ thống một cửa của tỉnh và liên thông thuế, thời gian tới, Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La đã yêu cầu các đơn vị tư vấn thi công phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát khối lượng thi công so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được phê duyệt; báo cáo Ban quản lý tỉnh trước ngày 15/10/2022 để kịp thời trình điều chỉnh làm cơ sở kiểm soát thanh quyết toán dự án hoàn thành.

Với các đơn vị thi công, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo chất lượng giao nộp sản phẩm cho đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra trên hệ thống phần mềm VDBLIS trước ngày 5/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO