--Quảng cáo---
  • đầu tư xử lý rác

Kiểm toán nhà nước: Nhiều bất cập trong quản lý rác thải tại địa phương
Môi trường - Lưu Nguyên Sơn - 10:05 03/09/2020
(TN&MT) - Thông qua các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và kiểm toán việc quản lý sử dụng đất, Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII đã tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn. Kết quả kiểm toán đã chỉ rõ nhiều sai phạm và những bất cập liên quan đến hoạt động quản lý rác thải tại nhiều địa phương.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO