--Quảng cáo---

Dấu ấn quản lý tài nguyên và môi trường tại Bến Tre

Ngành TN&MT - Bạch Thanh - 10:54 12/12/2019

(TN&MT) - Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bến Tre đề ra những mục tiêu, các giải pháp thiết thực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, góp phần tích cực vào phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre Nguyễn Văn Chinh cho biết, năm 2019, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT được triển khai đúng theo yêu cầu kế hoạch đặt ra của ngành. Trong đó, đặc biệt nhất là công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến, kỷ cương hành chính được nâng cao; công tác đào đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được đổi mới bám sát nhiệm vụ của ngành.

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre thực hiện khá tốt cải cách thủ tục hành chính về TN&MT, trong dó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 Quyết định công bố thủ tục hành chính trên cơ sở bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Sở TN&MT Bến Tre nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh Bến Tre trình Chính phủ xem xét phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Chinh, điểm nổi bật nhất của ngành TN&MT Bến Tre thời gian qua là tập trung phối hợp triển khai thực hiện tốt Tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng thực hiện đúng quy trình, quy định trong tham mưu UBND tỉnh thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, lấy tiêu chí phát triển kinh tế gắn với BVMT, phát triển bền vững làm tiêu chí quan trọng để làm căn cứ thẩm định, đánh giá. Sở TN&MT Bến Tre đã tập trung thực hiện nghiêm kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường giai đoạn vận hành và đi vào hoạt động của các doanh nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bến Tre đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép được tăng cường, tình hình khai thác cát trái phép giảm so với trước đây, tình hình khiếu nại tranh chấp đất đai không còn phức tạp như trước.

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chinh, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành TN&MT tỉnh Bến Tre đặt ra những mục tiêu trọng tâm trong năm 2020, đó là tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; BVMT cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với BĐKH.

Theo đó, đảm bảo thực hiện đúng, có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Triển khai thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh; tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục kiểm tra công tác xác lập pháp lý quỹ đất Nhà nước quản lý; nâng cao tỷ# lệ cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thực hiện các bước tiếp theo của dự án Điều tra đánh giá tìm năng đất đai. Tổng hợp danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021.

Về công tác BVMT, tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về thẩm định đánh giá tác động môi trường, thẩm định báo cáo quan trắc định kỳ, tổ chức đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình BVMT theo quy định. Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo định kỳ 4 lần/năm.

Bên cạnh đó, thực hiện duy trì vận hành phần mềm kết nối và truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động, chuẩn bị tiếp nhận và vận hành phần mềm của Bộ TN&MT, quản lý và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục đúng theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 về BVMT.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức đạt 97,7%, đối với cá nhân đạt 94,8%; xác lập pháp lý quỹ đất Nhà nước đạt 99,36%.

Đồng thời, triển khai thực hiện dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Bến Tre và dự án Xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH. Tiếp tục thực hiện dự án "Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông MeKong".

Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre Nguyễn Văn Chinh cũng cho rằng, trước mắt, tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai còn tồn đọng; tăng cường phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản tổ chức thực hiện thanh kiểm tra, xử lý khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép; thanh kiểm tra BVMT đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

* Bài viết này được thực hiện với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO