--Quảng cáo---
  • đất ngập nước Thái Thụy

Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy - Thái Bình: Khơi nguồn giá trị
Xã hội - Yên Thi - 10:27 03/12/2020
(TN&MT) - Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy được thành lập nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực, đảm bảo tính kết nối với các sinh cảnh liên kết.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO