Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác năm 2022

Minh Thùy| 26/12/2022 15:23

Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và xây dựng kế hoạch, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai trên tinh thần quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đảng đặc biệt được chú trọng. Đơn vị được Đảng ủy Bộ TN&MT đánh giá là một trong những Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Chính phủ và của Bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nghiêm túc triển khai, chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, rèn luyện, phát huy.

z3973799570250_61912b4b66ce859fb257679a74934779.jpg
Đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm: chủ trì hoàn thành các nội dung liên quan đến việc Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương trình Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); hoàn thành việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ và của Tổng cục.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương và Địa phương; công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất; Công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong tố tụng hình sự; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học... bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra; các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong tổ chức và thực hiện chính sách pháp luật về đất đai cơ bản được xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính; tổ chức thực hiện tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai…

2.jpg

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Khuyến - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để chung tay cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, tổ chức bộ máy của Tổng cục sẽ được sắp xếp lại, Bí thư Đảng ủy hy vọng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo cấp ủy tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm để xây dựng đơn vị mới vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO