--Quảng cáo---
  • Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Petrovietnam: Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 07:26 22/05/2022
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO