--Quảng cáo---

Đảng ủy Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngành TN&MT - 15:15 17/01/2018

(TN&MT) - Sáng 17/1 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy...

(TN&MT) - Sáng 17/1 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị. 
1701 Bộ trưởng
Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị sáng 17/1
Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ TN&MT, lãnh đạo Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Bộ TN&MT - đồng chí Vũ Đình Sinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nêu rõ: Trong năm 2017, Đảng ủy Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT chỉ đạo các Cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Bộ TN&MT được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.
Ô Lê Văn Thái
Đồng chí Lê Văn Thái phát biểu tại Hội nghị

Bám sát sự vận động của thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhất là việc chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường; Cải cách hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là thủ tục hành chính, thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, năng lực thực thi pháp luật trong toàn ngành được nâng cao…
Đ/c Vũ Đình Sinh
Đồng chí Vũ Đình Sinh phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ TN&MT và các Cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng kế hoạch chương trình hành động để quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương đạt kết quả tốt. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng được nâng cao; Tích cực nghiên cứu chủ động kịp thời đề xuất, tham mưu các chủ trương, chính sách, sáng kiến để giải quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, công tác Xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra, công tác Dân vận… đều đạt được những kết quả tốt, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi ở các cơ sở Đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy Bộ TN&MT xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Là năm quan trọng, tạo đà cho kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016 - 2020. Với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm 2018 trên mọi lĩnh vực của ngành TN&MT…
BT trao Giấy khen
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao bằng khen cho các Cấp ủy có thành tích cao trong năm 2017

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Cấp ủy trực thuộc đã phát biểu đóng góp cho chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Bộ. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng ủy khối phát biểu. Đồng chí Lê Văn Thái đánh giá cao những thành tựu của ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2017 trong đó có đóng góp quan trọng của Đảng ủy Bộ TN&MT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ TN&MT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Bộ, Cấp ủy các đơn vị đạt được trong năm 2017.  Theo Bộ trưởng, năm 2017, Bộ TN&MT đã chuẩn bị và bước vào quá trình đổi mới một cách căn cơ trong chỉ đạo điều hành từ nhận thức đến hành động.

“Có thể nói năm 2017, Bộ TN&MT đã có một bước chuyển mình so với những năm vừa qua thông qua việc Bộ đã có những phản ứng về chính sách đối với những vấn đề phát sinh của ngành và đã có những đổi mới thực chất, bài bản và rất tích cực để phục vụ người dân và doanh nghiệp… Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Bộ TN&MT có những tiền đề tốt cho năm 2018” - Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nói.
1701 Quang cảnh HN
Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, điều rõ nét nhất ở Đảng bộ Bộ TN&MT trong năm 2017 có thể thấy đó là sự đồng thuận, sự đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của cả tập thể cũng như từng cá nhân các đồng chí đảng viên. Từ nhiệm vụ chính trị chuyên môn cho đến quyết tâm đổi mới đều được thể hiện rõ nét, vì vậy các công việc dù khó khăn đến mấy, sau khi bàn bạc, trao đổi trong Ban Chấp hành, trong Đảng bộ đều có giải pháp giải quyết. Theo Bộ trưởng, đó là điểm cần phát huy mạnh mẽ hơn trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cũng cho rằng, đến nay, việc gắn kết giữa triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị đến công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành cần phải được phối hợp tốt hơn nữa với công tác Xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra… vì vậy, theo Bộ trưởng, các công tác này cần cải tiến hơn nữa để loại bỏ bệnh hình thức, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường tính thực chất thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng đảng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng lưu ý đến việc đánh giá đảng viên, đánh giá cán bộ, đánh giá cấp ủy, quy hoạch cán bộ, thi đua khen thưởng… cần tiến hành thường xuyên hơn và đi vào thực chất với những tiêu chí cụ thể.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị các đồng chí đảng viên cần đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Bộ TN&MT triển khai Nghị quyết 01/2018/NQ-CP của Chính phủ trong việc triển khai các kế hoạch nhiệm vụ của năm 2018 trong đó giải quyết các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho toàn ngành TN&MT một cách toàn diện. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị ban hành kế hoạch cụ thể, mục tiêu, chỉ tiêu, phân công phân nhiệm vụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Mỗi cấp ủy, mỗi đảng ủy cần phát huy tính đặc thù, đổi mới, sáng tạo trong công tác của mình trong đó trước tiên làm rõ 10 chữ trong phương châm hành động của Thủ tướng Chính phủ đó là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các Cấp ủy đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên hơn chứ không đợi đến cuối năm mới đánh giá. “Chúng ta cần gắn với việc nhận xét, góp ý cho đảng viên một cách thường xuyên và liên tục” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh vai trò của Ban chấp hành, của Đảng bộ, Cấp ủy đối với các đoàn thể chính trị. Bộ trưởng đề nghị cần giao nhiệm vụ hết sức cụ thể và động viên, phát huy sức mạnh của các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh… Bộ trưởng cũng kiến nghị với Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương tiếp tục hướng dẫn cho Đảng ủy Bộ TN&MT trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

“Tại Hội nghị hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng đặt chữ "Hành động" lên trên và hành động cũng là tinh thần chủ chốt của Đảng ủy Bộ  TN&MT trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Tôi rất mong các đồng chí phát huy tinh thần này để triển khai tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO