Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 33 điểm cầu trực tuyến

Việt Khang| 27/03/2021 10:33

(TN&MT) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc vào sáng nay, 27/3. Tại điểm cầu Bộ TN&MT, Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 33 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở Bộ TN&MT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh: “Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà cho cả nhiệm kỳ, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025, cả về mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Do đó, tôi yêu cầu các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian tiếp thu, nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để hoàn thành tốt đẹp chương trình kế hoạch học tập theo yêu cầu”.

Sau Hội nghị này, Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Công Thành đề nghị các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ sẽ vận dụng những kiến thức, nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai hiệu quả tại Đảng bộ, Chi bộ mình, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ TN&MT

Theo kế hoạch tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 33 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Điểm cầu trực tuyến tại Tòa nhà Báo TN&MT gồm Đảng bộ Báo TN&MT, Chi bộ Trung tâm Truyền thông TN&MT, Chi bộ Tạp chí TN&MT, Chi bộ Viện Khoa học môi trường (Tổng cục Môi trường)

Điểm cầu trực tuyến của Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 33 điểm cầu trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO