Thời sự

Đảng ủy Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Nguyễn Thuỷ 10/05/2024 - 14:26

(TN&MT) - Sáng 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp hình thức trực tuyến đến điểm cầu các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các huyện thị trên toàn quốc.

nghi-quyet-41.png
Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân. Tại điểm cầu Đảng uỷ Bộ TN&MT có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ; Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng uỷ Bộ TN&MT.

img_2328(1).jpg
Đảng ủy Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

dc-nguyen-duc-hien.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu (Ảnh: NH)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Nghị quyết số 41-NQ/TW đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó cho thấy các kết quả cụ thể rất nổi bật, góp phần cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với trên 10 triệu doanh nhân, trên 920 ngàn doanh nghiệp, trên 5,1 triệu hộ kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân hạn chế còn tồn tại của đội ngũ doanh nhân hiện nay.

Nghị quyết 41-NQ/TW đề ra 3 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó xác định, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng, để doanh nghiệp phát triển và cống hiến, gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

toanlh-cah-17153081278681129200973-1-.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết. Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, sau hội nghị, các cấp ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, học tập để đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân và giúp cho đội ngũ doanh nhân quán triệt sâu sắc về vai trò và vị thế của mình trong đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO