--Quảng cáo---

Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đoàn kết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Linh Nga - 10:48 07/07/2020

(TN&MT) - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI; Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở TN&MT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành cùng các Đảng viên, Công chức, Viên chức, người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Sở TN&MT ngày càng vững mạnh.

Theo đó, về tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Sở TN&MT ổn định, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, kiện định với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững đoàn kết nội bộ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quán triệt nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với các nhiệm vụ chuyên môn cũng mang lại nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, đến nay, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến tháng 12/2019 là  170.716,06 ha, đạt tỷ lệ 98,63%.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc giao các khu đất công trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị quản lý; hoàn thành phần mềm kết quả dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh kết xuất thành bản đồ… Đây là thành quả rất đáng tự hào, vì Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương đi đầu trong cả nước tiến hành thống kê lại toàn bộ đất công và hoàn thành kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công.

Bên cạnh đó, đối với các chỉ tiêu về môi trường thực hiện theo Nghị quyết đều đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2019 đạt 100% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 90%; đến năm 2020 đạt 100%).

Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 đạt khoảng 95%  (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 62,5%; đến năm 2020 đạt 100%). Tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2019 đạt 100% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI giao năm 2015 đạt 100%; đến năm 2020 đạt 100%).

Đồng thời, việc xử lý các điểm “điểm nóng” ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh cũng mang lại kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 6 “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, giảm 04 điểm so với năm 2018. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường hầu hết đã được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ và đang có chuyển biến tích cực.

Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, đến nay, đã hoàn thành công bố, triển khai điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã giảm đáng kể cả về số vụ việc, quy mô và mức độ vi phạm.

 Đồng bộ nhiều giải pháp

Theo ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu đặt ra đối với ngành TN&MT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. 

Đảng bộ Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 -2025 quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, sẽ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công tác lập phương án sử dụng đất của tỉnh tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, công tác thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng thời gian, chất lượng; tham mưu công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch kiểm tra, xử lý các dự án chậm triển khai, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2019 - 2024 theo lộ trình kế hoạch đã đề ra; hoàn thành Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; phấn đấu nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 99% diện tích cần cấp; trong đó, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chung hàng năm của các Sở ngành, địa phương trên cơ sở Kế hoạch khai thác quỹ đất công đã được UBND tỉnh phê duyệt; giải quyết dứt điểm, kịp thời đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ làm ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án.

Trong lĩnh vực môi trường, sẽ nâng cao năng lực quan trắc môi trường; quản lý hiệu quả các vấn đề ô nhiễm môi trường; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện trong công tác xóa giảm điểm đen môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường các hồ cấp nước sinh hoạt; tiếp nhận và triển khai hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường; tăng cường giám sát, công khai thông tin và nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị; tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường; bảo vệ phát triển và tăng độ che phủ rừng, các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, trên cơ sở quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ, đồng thời lập phương án đấu giá chi tiết cho từng điểm mỏ thông qua Hội đồng đấu giá của tỉnh để tiến hành đấu giá theo quy định; tập trung thanh, kiểm tra hoạt động khai thác của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động khai thác trái phép, không phép với vai trò là trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giao cho địa phương xử lý theo quy định.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác, kế hoạch của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao. Đặc biệt, Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá là Quản lý, sử dụng hiệu quả đất công và Tăng cường công tác quản lý quan trắc tự động nước thải nhằm chủ động trong việc giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường”.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy

 - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, vấn đề đặt ra trong thời gian tới, không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm của Đảng bộ Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn đòi hỏi mỗi đảng viên phải tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành TN&MT tỉnh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động “Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả” .


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO