--Quảng cáo---

Đảng bộ Sở TN&MT Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngành TN&MT - Hoàng Nghĩa - 08:12 30/05/2020

(TN&MT) - Ngày 29/5, Đảng bộ Sở TN&MT Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Quang cảnh Đại hội.

Đảng bộ Sở TN&MT Lạng Sơn hiện có 5 Chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sâu sát, toàn diện, rõ người, rõ việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến rõ nét.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo có kết quả việc học tạp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổ chức đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời; chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện đúng quy định; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm.

Nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chất lượng tham mưu cho tỉnh về các lĩnh vực ngành được nâng lên. Đất đai cơ bản được quản lý, sử dụng chặt chẽ hơn theo quy hoạch và pháp luật. Cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản đã dần đi vào nề nếp. Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học từng bước được quan tâm.

Quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, hiện trạng môi trường toàn tỉnh cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực ngành kịp thời, đạt tỷ lệ cao. Thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, tác phong, lề lối làm việc được cải thiện bảo đảm phục vụ các hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có sự chuyển biến tốt. Chăm lo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định. Cơ bản phát huy được vai trò giám sát, khả năng tập hợp, đông viên đoàn viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở TN&MT Lạng Sơn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước các lĩnh vực về tài nguyên môi trường; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra mục tiêu phấn đấu 100% đảng viên và trên 95% quần chúng được tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỷ lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trung bình đạt từ 85% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên đạt trên 10% so với hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp được từ 10 đảng viên. Đảng bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% tổng số Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đặt mục tiêu, phấn đấu vận hành được cơ sở dữ liệu địa chính đạt trên 70% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Giải quyết trên 85 % số đơn thư tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và 100% đơn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 95%; Chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở đạt trong top 10 các Sở, ngành của tỉnh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở TN&MT Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Giám đốc Sở Bùi Văn Côi đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BCH Khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi cho biết, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ sẽ cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm để chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình thực tế của Đảng bộ.

Ông Bùi Văn Côi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên đề theo dõi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với các Chi bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Định kỳ có sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn.

Cấp ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, BCH các đoàn thể trong việc tập hợp lực lượng; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, kịp thời phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của cấp ủy.

  • Hợp tác truyền thông với Sở TN&MT Lạng Sơn
    Thời sự - 00:00 23/11/2017
    (TN&MT) - Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong bảo vệ môi trường và hoạt động quản lý các lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Báo Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2017 – 2020.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO