--Quảng cáo---

Đảng bộ Phân hiệu Đại học TN&MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa: Hơn 50 năm xây dựng và phát triển

Xã hội - Thanh Tâm - 17:49 11/07/2020

(TN&MT) - Trải qua hơn 50 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, gắn với từng nấc thang phát triển của nền kinh tế, của Đảng. Dẫu đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Đảng bộ vẫn đoàn kết và phát triển.

Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; được thành lập theo Quyết định số 1585-QĐ/ĐU, ngày 24/10/2018 Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đảng bộ trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung.

Hiện nay Đảng bộ Phân hiệu có 8 chi bộ trực thuộc, với tổng số là 77 đảng viên, trong đó 76 đảng viên chính thức (98,7%) và 01 đảng viên dự bị (1,3%); đảng viên nam: 35 đ/c (45,5%), đảng viên nữ: 42 đ/c (54,5%), đảng viên là sinh viên: 0 đ/c (0%).

Đảng bộ luôn được sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đảng ủy thị xã Bỉm Sơn và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập thể Đảng ủy Phân hiệu luôn có sự đoàn kết nhất trí cao,  sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với các Chi ủy để lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, nề nếp, kỷ cương của mỗi cá nhân đảng viên trong toàn bộ.

Đội ngũ viên chức và người lao động trong Phân hiệu luôn có tinh thần học hỏi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Do vậy việc nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và của Đảng ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Các đồng chí trong Ban chấp hành đều có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, đồng thời là lãnh đạo Phân hiệu và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nên việc lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác được kịp thời, sát sao, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025

Trong các năm vừa qua, 100% đảng viên của các chi bộ, được chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể, viết bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và cam kết thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc tổng kết, đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm được triển khai nghiêm túc, khoa học, dân chủ và công bằng trong toàn Đảng bộ, theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Các chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, nhiều chi bộ được Đảng cấp trên tặng Giấy khen.

Đảng ủy và các cấp ủy đã quan tâm kịp thời tới công tác phát triển Đảng, chú trọng đến phát triển Đảng đối với học sinh, sinh viên. Quy trình xem xét, đề nghị kết nạp chặt chẽ, công khai, dân chủ. Việc xem xét kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức được thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Phân hiệu đã xem xét và kết nạp được 31 đảng viên; cử đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 63 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng thời hạn.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Đảng ủy cấp trên thành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, Phân hiệu đã đạt kết quả nhất định trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ có bước phát triển về chất. Công tác tự kiểm tra, giám sát ở các chi bộ được thực hiện hiệu quả. Do vậy, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tạo ra tiền đề quan trọng để cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đảng, trong Đảng bộ và trong Phân hiệu. Trong nhiệm kỳ vừa qua, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác dân vận được quan tâm thường xuyên. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, người học luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ và Phân hiệu phát triển vững mạnh. Công tác lãnh đạo các đoàn thể có bước phát triển mới.

 Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược phát triển Phân hiệu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; kiện toàn cơ cấu tổ chức; Hoàn thành việc xây đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức và giảng viên, Cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội, phát triển ngành nghề đào tạo đại học và sau đại học phù hợp năng lực và điều kiện tại Phân hiệu.

Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, tạo ra một ngôi trường khang trang, có đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các ngành đào tạo mũi nhọn của Trường. Dự án Trường học xanh, giảng đường xanh được triển khai, đã tạo ra nét đặc trưng của trường đào tạo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cán bộ, viên chức, sinh viên và học viên.

Sau 50 năm gắn bó với từng nấc thăng trầm với Đảng ủy Thị xã Bỉm Sơn từ năm 2018 Đảng bộ Phân hiệu trực thuộc Đảng bộ Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thầy Lê Hữu Lương – Bí thư Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Phân hiệu đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đi qua bao thăng trầm, có những thời điểm phát triển mạnh mẽ. Tiền thân từ trường Công nhân kỹ thuật đo đạc bản đồ qua nhiều lần đổi tên. Bản thân tôi về trường từ năm 1994 kinh qua nhiều vị trí, tôi nhận thấy Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, luôn đi đầu trong các phong trào.

“Đảng bộ luôn chăm lo phát triển đội ngũ đảng viên, là đảng bộ điển hình dù đang trong thời kỳ vô cùng khó khăn. 50 năm gắn bó với Đảng ủy Thị xã Bỉm Sơn luôn đứng đầu trong mọi phong trào, mọi thăng trầm của thị xã đều trải qua”

Dù khi được sáp nhập về trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đứng trước nhiều khó khăn thách thức trong công tác đào tạo, tuyển sinh, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa vẫn đoàn kết nội bộ, chăm lo công tác đảng. Tiếp tục nâng cao vị thế, tạo lập thương hiệu để phát triển.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO