--Quảng cáo---

Đảng bộ EVN tổ chức thành công Đại hội lần thứ III

Doanh nghiệp - doanh nhân - Trung Dũng - 19:13 17/07/2020

(TN&MT) - Trong hai ngày 16 và 17/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 203 đại biểu đến từ 21 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; Đại diện các ban Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối Công nghiệp Thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên cán bộ lão thành của Tập đoàn, nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn khoá II; các đồng chí lãnh đạo đại diện các đảng bộ Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn đã về dự và chung vui với Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, thủy văn ngày càng khốc liệt, một số chi phí đầu vào tăng, cân đối cung cầu điện khu vực phía nam tiếp tục thiếu hụt… nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cân bằng tài chính, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III

Về các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 03/03 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn đề ra, cụ thể: Số tổ chức đảng trực thuộc hằng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảm bảo theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt trên 93%; Tính đến hết Quý 1 năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 774 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (600 đảng viên).

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có 06 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Tỷ lệ tổn thất điện năng hằng năm đều giảm, đến cuối năm 2019, giảm còn 6,49%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, vượt trước 01 năm so với kế hoạch Chính phủ giao; Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc ia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; Đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo đến nay 100% số xã trên cả nước có điện; 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và hoàn thành sớm Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,4%/năm; Sản lượng điện thương phẩm bình quân/CBCNV đến cuối năm 2020 đạt 2,6 triệu kWh/người, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 2,5 triệu kWh/người; Hoàn thành, đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW, trong đó dự án Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với Quy hoạch. Hoàn thành và vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam, như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng Công ty Phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống). Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỷ kWh; tăng 8,7% so năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hằng năm đạt 9,67%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.320 kWh/người; gấp gần 1,5 lần so với năm 2015.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc. Cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh/thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.

Đại hội bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới

Phát huy kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đã xây dựng các nhóm mục tiêu và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, bảo đảm để Tập đoàn hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng: Xác định đây là nhiệm vụ then chốt với 05 nội dung chủ yếu gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững từ đó tạo thế và lực để cạnh tranh, hội nhập quốc tế góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm với 8 nội dung chủ yếu gồm: Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các Nghị quyết của Đảng; Đảm bảo sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được duyệt; Đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước; Tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại; Đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác; Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Tập đoàn; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường; Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ EVN khóa II đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và yêu cầu, ngay sau Đại hội, Đảng ủy khóa III cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí ra mắt Ban Chấp hành

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy EVN trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí. Đồng chí Dương Quang Thành tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm quý báu những nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công thương và sự nỗ lực của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, CNVC trong Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO