--Quảng cáo---

Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc: Sáng tạo – Vững mạnh qua từng thời kỳ

Ngành TN&MT - Phạm Duy - 14:39 22/07/2020

(TN&MT) - Trên cơ sở Hội nghị BCH TW lần thứ 12 (BCH TW Đảng Khóa II), Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thảo ra bản kế hoạch nǎm 1957 nhằm cǎn bản hoàn thành khôi phục kinh tế. Trong bối cảnh ấy, nhận định rõ vai trò của ngành Khí tượng – Thuỷ văn rất quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững, công tác chính trị - tư tưởng được đặc biệt quan tâm đã định hướng cho hoạt động của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc gặt hái được nhiều thành công…

Trong suốt những năm khảo sát, xây dựng và thành lập Đài với tên gọi Đài khí tượng Thuỷ văn Phù Liễn, đã có 05 thế hệ Giám đốc người Pháp quản lí. Năm 1941 ông Nguyễn Xiển – cử nhân khoa học, kĩ sư Toán Lí được Chính phủ điều động từ Chi cục Khí tượng Sài Gòn về làm Giám đốc Đài Phù Liễn. Lúc này ở Đài không còn người Pháp nữa.

Từ năm 1945 – 1954 đất nước phải chuẩn bị cho 9 năm kháng chiến trường kỳ nên Ngành KTTV cũng như nhiều ngành khác phải dừng hoạt động. Nhiều cán bộ công chức của ngành đã lên đường nhập ngũ, người ở lại thì vừa công tác vừa chiến đấu. Trong kháng chiến chống Mỹ miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu, có nhiều cán bộ của Đài đã hy sinh… Sau hòa bình lập lại, ngày 17/8/1957, Đài Khí tượng Phù Liễn được khôi phục và hoạt động với tên gọi là Đài Vật lí địa cầu Phù Liễn do Ông Nguyễn Khắc Mão – kĩ sư vật lí làm Giám đốc.

Hội nghị BCH TW lần thứ 11 mở rộng (Khóa II) đã kiểm điểm tình hình kinh tế sau hai nǎm khôi phục, đã đề ra nhiệm vụ và phương châm công tác kinh tế cho nǎm 1957. Cǎn cứ vào nghị quyết ấy, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thảo ra bản kế hoạch nǎm 1957 nhằm cǎn bản hoàn thành khôi phục kinh tế. Hội nghị BCH TW lần thứ 12 mở rộng (Khóa II) nhận định rằng: Vì tình hình kinh tế nước ta còn lạc hậu, rất phân tán, việc làm kế hoạch của ta còn thiếu những cǎn cứ chính xác, cho nên muốn thực hiện tốt kế hoạch, một điều rất quan trọng là phải rất chú ý các chính sách và các biện pháp cụ thể sát với hoàn cảnh thực tế…

Trong bối cảnh ấy, nhận định rõ vai trò của ngành Khí tượng – thuỷ văn rất quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững, Đảng Bộ Đài Vật lí địa cầu Phù Liễn ngay từ thời điểm này, ngoài hoạt động chuyên môn thì công tác chính trị - tư tưởng được đặc biệt quan tâm.

Trong sự biến đổi không ngừng của tự nhiên, tạo hóa. Mọi hoạt động của con người đều chịu tác động bởi những biến động của tự nhiên và các hiện tượng thời tiết. Đặc biệt, với Việt Nam, một quốc gia mà ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, thì nhu cầu về thông tin thời tiết, về sự thay đổi mùa, càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Nhờ tích cực chỉ đạo trong định hướng tư tưởng – chính trị, các thế hệ Đảng viên đồng thời là nhà khoa học tại Đài đã không ngừng đầu tư nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, thời tiết để đưa ra những dự báo chính xác, sinh góp phần giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo sự an toàn về tính mạng, tài sản cho toàn xã hội, cho các hoạt động phát triển kinh tế.

Ngày 26/3/1995, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh: Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh).

Trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức làm việc; chất lượng Dự báo và Điều tra cơ bản đạt chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Luật KTTV đến người dân.

Công tác nghiên cứu khoa học, tham gia vào các đề tài, dự án có những kết quả đáng ghi nhận như: Đề tài Lập quyết định năng lượng hàng loạt (Tác giả: Nguyễn Thị Dịu - Văn phòng); Đề tại Cài đặt bảng tra ẩm độ mới trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt (Tác giả: Vũ Thị Thu Hằng - Phòng quản lý mạng lưới trạm); Đề tài dự báo số tháng hạn và số tháng mưa lớn cho khu vực Đông Bắc trên cơ sở các thông tin Enso (Nguyễn Thị Ngà - Phòng Dự báo); Đề tài dự báo số cơn bão đổ bộ trong năm vào Việt Nam và Khu vực Đông Bắc trên cơ sở các thông tin Enso (Tác giả: Trần Đức Mẫn - Phòng Dự báo)…

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8, 65 năm giải phóng Hải Phòng... tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hòa vào không khí ấy, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Trần Hồng Thái thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục KTTV chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, viên chức và người lao động Đài KTTV khu vực Đông Bắc đạt được trong nhiệm kỳ trước.

BCH Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thể hiện qua những kết quả nổi bật: số đảng viên mới kết nạp 14 đồng chí, vượt chỉ tiêu 04 đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, đã tiến hành giáo dục sâu, rộng trong đảng viên và quần chúng các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ và các chi bộ từng bước được nâng lên, có chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề như tập trung bàn về công tác phát triển Đảng, lãnh đạo công tác thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác nâng cao chất lượng dự báo, nâng cao trình độ ngoại ngữ… Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể hoạt động khởi sắc hơn, có nhiều nội dung phong phú, thiết thực; góp phần cùng với Đảng uỷ, Lãnh đạo Đài chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ viên chức.
Theo đánh giá chung, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên Môi trường giao. Các chỉ tiêu chính của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ Đài đều thực hiện vượt và đạt.

Tính đến nay, Đảng bộ có 08 chi bộ thuộc Đảng bộ trong đó có 02 chi bộ cơ sở là Bắc Giang và Bắc Ninh. Tổng số đảng viên là 85 đồng chí, trong đó đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 58 đồng chí chiếm 68.2%, đảng viên có trình độ trung cấp là 25 đồng chí chiếm 29,4% còn lại là công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ 2.4 %.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; ngành Khí tượng Thủy văn tiếp tục công cuộc hiện đại hóa ngành nâng cao năng lực dự báo, chi tiết hóa bản tin dự báo, tự động hóa quan trắc KTTV, tự chủ tài chính… Từ đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác điều tra cơ bản cũng như dự báo.

Các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới được đề ra: Giữ vững và nâng cao chất lượng Điều tra cơ bản, Dự báo KTTV. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục Khí tượng Thủy văn giao; triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề; 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó phấn đấu có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tổ chức đoàn thể của Đài phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm; phấn đấu kết nạp được từ 5-10 đảng viên mới trở lên...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO