--Quảng cáo---

Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo”

Tài nguyên - Việt Khang - 17:26 23/12/2021

(TN&MT) - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia hiện nay có 11 chi bộ thực thuộc. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 93 đảng viên (87 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị).

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục Viễn thám quốc gia đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã ban hành được nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng giúp quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám dần đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển trên cả chiều sâu và chiều rộng. Công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương luôn được chú trọng trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết của Đảng. Sau khi được học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương, các đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch đúng theo quy định và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo đúng quy định..

Đảng ủy Cục luôn quán triệt hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, 4 khóa XIII, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tư tưởng ngay từ chi bộ; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tự giác học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ; toàn thể cán bộ, đảng viên nêu gương, chủ động đề phòng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, tự ‘chuyển hóa”, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước được phát huy.

Thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Cục luôn quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Cục, trong các đơn vị trực thuộc; Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo đúng kế hoạch của công tác kiểm tra giám sát đã được xây dựng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng quy định; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát động thi đua lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; cùng xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, phối hợp trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, thời gian tới, Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với tiêu chí “kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo” đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của ngành TN&MT và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Theo đó, định hướng năm 2022, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong toàn Cục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, các nhiệm vụ quản lý điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm ưu tiên làm tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát nhanh bằng công nghệ viễn thám, giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, diễn biến bất thường do thiên tai; đưa ra được các báo cáo, dự báo, cảnh báo giúp các cơ quan quản lý nhà nước có chương trình, kế hoạch, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an ninh - quốc phòng.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong đơn vị; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định, quy chế của cơ quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công chức, viên chức, người lao động nhằm kịp thời xử lý, giải quyết khi phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngay từ cơ sở. Các đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; ...

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đảng biên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

  • Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu: Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
    Ngành TN&MT - Khánh ly - 17:10 10/08/2020
    (TN&MT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cục Biến đổi khí hậu là nhiệm kỳ bản lề triển khai nhiều nội dung quan trọng về ứng phó với BĐKH, chú trọng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết số 24-NQ/TW).

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO