--Quảng cáo---

Đảng bộ Báo TN&MT chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành

Xã hội - Phương Anh - 11:25 07/01/2022

(TN&MT) - Năm 2021, Đảng bộ Báo TN&MT đã bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT chủ động dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, qua đó, Báo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo động lực bứt phá cho giai đoạn tới.

dsc_7567.jpg

Quang cảnh điểm cầu Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Sáng 7/1 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đảng năm 2021. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN&MT.

Đánh giá các kết quả năm qua, đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, năm 2021, Đảng ủy Báo đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, VCNLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới các hoạt động báo chí và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ TN&MT.

Đảng ủy Báo không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm và đánh giá kết quả thực hiện theo tuần, tháng; chỉ đạo các Chi bộ, tổ chức đoàn thể triển khai tới đăng ký nhiệm vụ, cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ được giao.

dsc_7568.jpg

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc xây dựng ban hành chương trình công tác của chi bộ; yêu cầu tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ, từng bước nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt thiết thực; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo chỉ đạo Ban Biên tập, các Chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ, các tổ chức đoàn thể và các phòng, văn phòng, trung tâm trong cơ quan thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên. Ngoài ra, Đảng ủy Báo tham mưu với Đảng ủy Bộ về công tác thông tin tuyên truyền các lĩnh vực hoạt động quản lý của ngành TN&MT nói chung trên các ấn phẩm của Báo. Nhờ chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, đến hết năm 2021, Báo xuất bản 104 số báo in; 24 Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường, Báo điện tử hoạt động thường xuyên, bám sát các sự kiện mang tính thời sự diễn ra liên quan đến ngành TN&MT.

Năm 2021, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Báo triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban Biên tập, các chi bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên tiếp tục và thường xuyên thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, 4, khóa XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện việc đăng ký kế hoạch học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký tu dưỡng, rèn luyện hàng năm.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt tới các đảng viên thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sáng trước mọi hoàn cảnh; tránh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác ổn định tư tưởng và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ: Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đáp ứng nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn; tại các buổi sinh hoạt Đảng, Đảng bộ tiếp thu, lắng nghe và kịp thời xử lý, giải quyết những khúc mắc trong phạm vi, quyền hạn của Đảng bộ.

Trong năm 2021, Báo Tài nguyên và Môi trường đã cử 37 viên chức, người lao động (VCNLĐ) đi đào tạo, bồi dưỡng, 2 viên chức lãnh đạo, quản lý tham gia lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; 35 viên chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 190 -KH/ĐU, ngày 30/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, Đảng ủy Báo đã xây dựng Kế hoạch số 11 -KH/ĐU, ngày 2/4/2021 về triển khai quán triệt nội dung chuyên đề công tác Đảng năm 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên”.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Biên tập xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021; xây dựng Đề án, phương án kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp nhận sự giai đoạn 2021-2026, hướng tới hoạt động theo mô hình Tòa soạn hội tụ.

Đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Báo TN&MT cho biết, bước sang năm 2022, Đảng ủy Báo tập trung tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; triển khai tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên.

Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; kịp thời phản ánh các vấn đề, sự kiện diễn ra ở các địa phương trên cả nước và các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành.

Đảng ủy sẽ thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước; tuân thủ theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí chuyên ngành TN&MT và thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên học tập, trau dồi về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi hành động, suy nghĩ của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chăn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua - khen thưởng; tích cực vận động cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ tham gia các phong trào từ thiện xã hội,...

Đảng ủy Báo tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ mở mới như: Xúc tiến các thủ tục để tiếp tục triển khai Chuyên đề Dân tộc và Miền núi với Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025 theo nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc; Triển khai hiệu quả Chuyên trang điện tử “Tài nguyên và môi trường với công tác dân tộc, tôn giáo” trên Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Triển khai Chương trình hợp tác truyền thông với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); Xúc tiến các thủ tục để triển khai Nhiệm vụ tuyên truyền về xoá đói giảm nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025; Tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của Biển” lần thứ nhất, phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức; Tổ chức Diễn đàn “Nhà báo – Nhà quản lý – Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ VI năm 2022…

Trên cơ sở các kết quả đạt được và những kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT đánh giá, năm 2021 là một năm rất khó khăn chung đối với phát triên kinh tế - xã hội do tình hình dịch bệnh Covid-19, trong đó, khối các cơ quan báo chí cũng bị tác động nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đảng ủy Báo TN&MT đã có những quyết sách linh hoạt, phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giúp Báo có nhưng tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Mạnh Hà cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo TN&MT cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Báo. Các đồng chí Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải nêu cao tinh thần Đảng viên, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, Quy định số 37 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ TN&MT đề nghị Đảng uỷ Báo TN&MT phải chỉ đạo sát sao việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 với những nội dung cụ thể, đặc biệt là giám sát theo chuyên đề. Đảng uỷ Báo TN&MT cần tăng cường quản lý Đảng viên với những nội dung trọng tâm như: Tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ chính trị được giao; hồ sơ đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Báo TN&MT trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2022, đồng chí đề nghị Đảng bộ Báo TN&MT tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ và tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng uỷ Báo cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo TN&MT nhiệm kỳ 2022-2027...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO