Đảng bộ Báo Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023

Khánh Ly - Ảnh: Trần Văn| 30/12/2022 18:41

(TN&MT) - Ngày 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

bangbo2.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo TN&MT cho biết, trong năm 2022, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Báo TN&MT đã kịp thời xây dựng, ban hành quy chế làm việc, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thống nhất, ban hành các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãnh phí..., quán triệt, triển khai tới các Chi bộ trực thuộc, các đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết của Đảng ủy Báo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhìn nhận về những ưu điểm, đồng chí Lê Xuân Dũng chia sẻ, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Báo đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, sự phối hợp hướng dẫn của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, các chi bộ trực thuộc và đảng viên gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, người làm báo văn hóa; nêu cao tính tự phê bình và phê bình, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 được thành công; công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được duy trì ổn định; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động và đoàn viên, thanh niên từng bước được nâng lên. Quan hệ, phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan là mối quan hệ song song, thống nhất, đoàn kết và thực hiện theo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

dangbo1.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN&MT góp ý về các nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Báo TN&MT

Bên cạnh đó, Đảng ủy Báo cũng chỉ ra những hạn chế trong năm 2022, từ công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến việc triển khai chương trình kế hoạch, cam kết của tập thể, cá nhân. Trong đó, phân tích, mổ xẻ nguyên nhân gây ra khuyết điểm, hạn chế và rút kinh nghiệm cho chương trình hoạt động năm 2023.

Đồng chí Lê Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Báo TN&MT cho biết, bước sang năm 2023, Đảng ủy Báo tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; triển khai công tác xây dựng Đảng theo chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận... của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, đồng thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch... theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn của cơ quan.

Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua đăng nội dung các tin, bài, ảnh, video clip đăng trên các ấn phẩn của Báo; phản ánh kịp thời các vấn đề, sự kiện ở các địa phương liên quan đến hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Báo đề ra nhiệm vụ là không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức, triển khai quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận… của Trung ương, đặc biệt là triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, VCNLĐ, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng đủ năng lực, phẩm chất, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức, lối sống giới thiệu, đề nghị kết nạp Đảng theo quy định. Xây dựng kế hoạch, triển khai theo chuyên đề phù hợp với yêu đặc điểm tình hình của Đảng ủy, đồng thời yêu cầu các Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên, VCNLĐ.

Năm 2023, Đảng ủy Báo cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng tại các chi bộ trực thuộc; quy hoạch viên chức quản lý đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Báo Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và VCNLĐ; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên. Triển khai xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2023. Xử lý và đề nghị xử lý kịp thời đối với tổ chức, đảng viên vi phạm (nếu có), thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và chấp hành tốt quy định những điều đảng viên không được làm.

Trong công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy Báo cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong lao động, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và minh bạch; phát huy tính dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; duy trì các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiện…; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và cam kết người làm báo văn hóa.

anah-3(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Đảng ủy dự kiến sẽ ban hành chủ trương, nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, như: thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ TN&MT đánh giá cao Đảng ủy Báo TN&MT đã chuẩn bị báo cáo công phu, bao quát “bức tranh” công tác xây dựng Đảng năm 2022. Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyến điểm với những nguyên nhân cụ thể, thể hiện tinh chiến đấu, tinh thần tự phê bình sâu sắc.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Đảng ủy Báo cần nhấn mạnh phương hướng về quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về báo chí, đặc biệt là đối với đội ngũ đứng đầu cấp ủy, chi bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ là đảng viên. Qua giám sát kiểm tra, cần nhìn thẳng những vấn đề chưa tốt để điều chỉnh, nâng cao trách nhiệm của chi bộ, bí thư chi bộ và mỗi đảng viên, đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ tổ chức đảng trong cơ quan báo chí.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT khẳng định, trong năm 2023, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo TN&MT sẽ nghiêm túc quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Báo, rút kinh nghiệm từ công tác Đảng năm 2022. Các đồng chí Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải nêu cao tinh thần Đảng viên, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Báo Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO