--Quảng cáo---

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX: Tạo động lực mới, khí thế mới

Thời sự - Phạm Duy - 16:55 09/11/2020

(TN&MT) - Chiều nay (9/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025). Đại hội có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cụ thể, tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân, gồm: 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020; 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế-xã hội của thành phố.

Công tác thi đua khen thưởng, luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được khen thưởng ngày càng tăng.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của UBND thành phố. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, để tạo ra một động lực mới, một khí thế mới, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn tùng phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nêu rõ: Giai đoạn 5 năm (2015-2020) là thời điểm TP Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thành ủy - HĐND - UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), chủ động, quyết liệt đề ra các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo cho thấy, trong 5 năm qua, Hải Phòng đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến”, tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Điển hình là mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đường sắt” và “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu” của Công an thành phố đã được Thường trực Chính phủ gửi Thư khen, được Bộ Công an ghi nhận và nhân rộng.

Các phong trào thi đua yêu nước theo chương trình kế hoạch tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Điển hình như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đến nay đã có 100% xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (vượt trước 1 năm so với kế hoạch).

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” thực sự khẳng định vai trò, góp phần tạo đột phá trong công cuộc phát triển của thành phố. Đây là phong trào được triển khai trên diện rộng, gắn các hoạt động như cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ thông tin, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị là đầu mối giải quyết thủ tục đầu tư trong nước, nước ngoài trên địa bàn đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, giảm trên 60% đối với các nhà đầu tư trong nước và giảm khoảng 30% đối với các nhà đầu tư nước ngoài…

Với những thành tích đạt được của thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019). Đặc biệt, ngày 9/6/2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

  • Kinh tế biển là trụ cột để Hải Phòng phát triển bền vững
    Biển đảo - Phạm Duy - 11:43 03/11/2020
    (TN&MT) - Nằm ở vị trí trọng điểm vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng đã có hàng nghìn năm dựa vào thế biển để sinh tồn. Các Nghị quyết 32-NQ/TW, Nghị quyết 36-NQ/TW và Nghị quyết 45-NQ/TW, Trung ương luôn đặt kinh tế biển chính trụ cột. Đây là cơ sở để Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO