--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ 15 -17/10

Trong nước - Văn Dinh - 14:27 12/10/2020

(TN&MT) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 17/10/2020.

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa thông tin một số nội dung quan trọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 17/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, số 41A Hùng Vương, TP. Huế. Đại hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 15/10, khai mạc vào ngày 16/10.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu, có 31 đại biểu là tiến sỹ (chiếm 8,86%), số đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc là 304 đại biểu, chiếm 86,86%, số đại biểu đương nhiên là 46 đại biểu, chiếm 13,14 %. Dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí.

Nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu UBKT Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa Thiên Huế đang hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương

Mục tiêu của Đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

Đại hội xác định 13 nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới gồm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hoá, du lịch. Hoàn thiện, phát triển trung tâm y tế chuyên sâu xứng tầm quốc gia và khu vực. Xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước. Xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước. Quản lý xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO