Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ ngày 25 đến 27-10

Trần Tuấn| 25/10/2020 10:05

(TN&MT) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến 27-10, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, TP Hải Dương.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, cho các năm 2020 - 2025; kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Họp báo công bố chương trình nội dung Đại hội

Tham dự Đại hội Đảng bộ lần này có 350 đại biểu tham dự. Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XVII từ sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Hải Dương.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến trình ra Đại hội là 52 đồng chí, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị 59 nhân sự, để bầu là 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Trong đó tái cử là 39 người, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 người. Cán bộ nữ là 11 người, cán bộ trẻ là 6 người.

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII thống nhất bầu 16 nhân sự trong tổng 18 người; tái cử là 11 nhân sự, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 7 người, nữ 2 người.

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của một tỉnh trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ, được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Trung tâm Văn hóa Xứ Đông nơi tổ chức Đại hội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ ngày 25 đến 27-10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO