--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp

Ngành TN&MT - Lê Hùng - 20:00 10/06/2020

(TN&MT) - Ngày 10/6, Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có ông Hồ Truyền Thống - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính đảng TP. Cần Thơ.

Ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính đảng TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ - Nguyễn Chí Kiên cho biết, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy Sở TN&MT luôn tăng cường đổi mới phong cách lề lối làm việc, xác định rõ trách nhiệm theo tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mặt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đó Đảng ủy Sở TN&MT thẳng thắn phê bình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy chí tuệ tập thể, thảo luận, bàn bạc, dân chủ đi đến thống nhất đảm bảo Nghị quyết của cấp ủy được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Chí Kiên, Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, duy trì họp giao ban hàng tuần và hàng tháng để kịp thời triển khai nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát kết quả đã phân công, qua đó phát huy dân chủ trong góp ý chương trình công tác, nội quy, quy chế và các nội dung khác; tổ chức hội nghị nghiêm cứu quán triệt các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. 

Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động; duy trì họp giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, hàng năm các đoàn thể đều được cấp trên công nhận trong sạch, vững mạnh. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ - Nguyễn Chí Kiên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội.

Song song với đó, ông Nguyễn Chí Kiên cũng cho biết, Đảng ủy Sở TN&MT đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị đạt được một số kết quả nổi bật như hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020; thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt 99,81%; hoàn thành quy hoạch tài nguyên khoáng sản đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ - Nguyễn Văn Sử cho biết, trong thời gian tới Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW4,  khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tăng cường nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng thường xuyên và liên tục; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Cùng với đó, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng; quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình hàng năm.

Ông Nguyễn Văn Sử cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như 100% đảng viên và 95% quần chúng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% Chi bộ, đảng viên, đoàn viên đăng ký và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; bồi dưỡng để kết nạp từ 15 đảng viên trở lên;…

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ - Nguyễn Văn Sử phát  biểu tại Đại hội

Về công tác chuyên môn, ông Nguyễn Văn Sử cũng cho biết thêm: “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và địa phương; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính đảng TP. Cần Thơ cho biết, nhiệm kỳ vừa qua dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính đảng, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn đạt được những thành tựu đáng phấn khởi trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao.

Theo ông Hồ Truyền Thống: “Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ xác định hướng đi đúng và có bước đi thích hợp, đề ra mục tiêu cụ thể, khoa học, sát với thực tiễn, với các khâu đột phá tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa cấp ủy, Ban lãnh đạo Sở TN&MT, các phòng chuyên môn cùng các đoàn thể tại đơn vị, nhất là với vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng và Ban lãnh đạo Sở thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra”.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hồ Truyền Thống cho rằng, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời quá trình triển khai thực hiện cần bám sát nghị quyết đã đề ra; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, tính toán lựa chọn những khâu trọng yếu có tính chất quyết định để tập trung thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Hồ Truyền Thống đề nghị: “Trong thời gian tới Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ cần phải tập trung xây dựng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong việc chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của TP. Cần Thơ; tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của tập thể cơ quan đơn vị…”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Đại hội Đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 14 đồng chí. Giám Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Sử tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Chí Kiên được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới này.

  • Cần Thơ: Triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường
    Môi trường - Lê Hùng - 14:23 09/06/2020
    (TN&MT) - Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và gắn kết bảo tồn, khôi phục đa dạng sinh học.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO