--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngành TN&MT - Nguyễn Nga - 23:17 21/05/2020

(TN&MT) - Ngày 21/5, Đảng bộ Sở TN&MT Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 76/77 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Sơn La Nguyễn Đắc Lực phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 vừa qua, các đảng viên trong Đảng bộ đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác đảng hoạt động chất lượng đã đổi mới cả về phương pháp và nội dung đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Đây là những tiền đề quan trọng rất cơ bản để Đại hội Đảng bộ chúng ta tiếp tục kế thừa và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Từ những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng lớn trong các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên, Đại hội chúng ta có nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá một cách khách quan những việc làm được, chưa được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cả nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở đạt 95,7%; đối với đất sản xuất nông nghiệp đạt 89,1% so với tổng số hộ cần cấp giấy chứng nhận. Trình UBND tỉnh giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng cho 219 hồ sơ với diện tích trên 19.700ha.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã tham mưu cấp 67 giấy phép hoạt động khoáng sản, ban hành 66 quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, cấp 119 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; kiểm tra tạm dừng 9 giấy phép khai thác khoáng sản do vi phạm. Tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt hơn 150 Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hơn 180 kế họach bảo vệ môi trường. 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn đã hoàn thành xử lý ô nhiễm. Tỷ lệ thu gom rác thải rắn nông thôn trên địa bàn đạt 64%... Trong công tác thanh, kiểm tra, đã tổ chức 234 cuộc thanh, kiểm tra với trên 1.000 tổ chức, cá nhân về chấp hành pháp luật lĩnh vực TN&MT. Qua đó, đã ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng tiền phạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở TN &MT Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2019, từ vị trí cuối trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Sở đã vươn lên vị trí thứ 11/20 các Sở ban ngành, chỉ số hài lòng của người dân với cơ quan hành chính của Sở đứng thứ 2/20. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 10-30%, không còn tình trạng để hồ sơ giải quyết quá hạn cho tổ chức, doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, chỉ đạo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 31 Đảng viên, vượt 24% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chuyển Đảng chính thức cho 38 đồng chí, cử 43 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

Chỉ đạo tập thể lãnh đạo Sở TN&MT triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng kiện toàn tổ chức bộ máy ngành TN&MT theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Kết quả, đã giảm 17 tổ chức, giảm 16 biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng 68, giảm 7 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, tiết kiệm chi ngân sách 832 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở TN&MT sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng kết nạp từ 20 đảng viên trở lên…

Trong nhiệm vụ chính trị, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển; đẩy nhanh tiến độ tích tụ, tập trung, sử dụng hiệu quả đất đai. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản. Đổi mới công tác quản lý môi trường chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo không để tồn đọng, kéo dài…

Ông Vương Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Vương Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và DN tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở TN&MT đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vương Đình Chiến đề nghị Đảng bộ Sở TN&MT tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Đại hội lần thứ 11. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, phân tích rõ những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trọng tâm là thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy với hoạt động của Sở; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; xây dựng Đảng bộ vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT khóa XI, Giám đốc Sở TN&MT tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO