--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngành TN&MT - Tường Tú - 20:14 22/05/2020

(TN&MT) - Ngày 22/5, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Bích Hằng.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Thường cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ XIV và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng Lãnh đạo Sở TN&MT lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Sở vững mạnh.

Theo đó, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm và theo Nghị quyết đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản về lãnh đạo của Đảng ủy Sở TN&MT để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu và môi trường đạt hoặc vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Sở TN&MT, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai; đồng thời, Đảng ủy Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Thường báo cáo tại Đại hội

“Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai còn rất quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng hàng năm, Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, năm 2015, Đảng bộ Sở TN&MT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các Chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, có 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền” - ông Nguyễn Ngọc Thường cho hay.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở TN&MT sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ Sở TN&MT, Chi bộ và đảng viên; đồng thời, Đảng ủy Sở cũng sẽ nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới; xây dựng Đảng bộ Sở, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai sẽ lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở TN&MT; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao hàng năm; hoàn thành các chỉ tiêu môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của UBND tỉnh Đồng Nai; đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức quán triệt nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội

Cùng với đó, hàng năm, Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ phát triển đảng viên mới đạt ít nhất từ 5% trở lên so với cuối năm trước, hoàn thành chỉ tiêu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai giao; có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu có từ 02 Chi bộ trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Sở TN&MT sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quyết thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ Sở TN&MT vững mạnh.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai sẽ lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thực chất; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi và công khai các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của nhân dân và tạo nhiều kênh thông tin, điều kiện để nhân dân tham gia giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Bích Hằng nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực, phấn đấu và những thành tích mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai luôn được Đảng Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đánh giá là đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 5 năm liền.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, bà Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai; đồng thời, tăng cường lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung xây dựng Đảng bộ Sở TN&MT thật sự trong sạch vững mạnh.

Đại hội Đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 15 đồng chí. Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ mới này.

  • Đồng Nai: Tạo đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT
    Ngành TN&MT - Nguyễn Tú - 12:01 04/02/2020
    (TN&MT) - Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tập trung triển khai xây dựng, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT cũng như các nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO