--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngành TN&MT - Tường Tú - 06:17 04/06/2020

(TN&MT) - Ngày 3/6, Đảng ủy Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có ông Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Ông Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc ngày càng tăng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường có nhiều thay đổi nhưng với sự nỗ lực của Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng bộ Sở TN&MT đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành đa số các chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương được nâng lên thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ tiếp tục được nâng cao cả về hình thức và nội dung; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được Đảng bộ Sở TN&MT tăng cường; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được Đảng bộ Sở đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương báo cáo tại Đại hội

Đồng thời, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của Sở TN&MT Bình Dương ngày càng chủ động và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ chương trình, kế hoạch; 100% các nội dung đã đăng ký theo Chương trình làm việc của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương hàng năm đều hoàn thành; kịp thời tham mưu ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật.

“Sở TN&MT Bình Dương cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút nhắn thời gian giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực của ngành TN&MT; đồng thời, đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của ngành; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường. Trong nhiệm kỳ qua, ngành TN&MT Bình Dương đã được Chính phủ, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương tặng Cờ Thi đua. Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương đang làm hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì” - bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết thêm.

Ông Ngô Quang Sự - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Với chủ đề của Đại hội là “ Đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả” trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Đảng bộ Sở TN&MT sẽ tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai nhiệm vụ để làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành; tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh của đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở; đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ông Ngô Quang Sự - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương quán triệt nhiệm vụ tại Đại hội

Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: 100% các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn và Đoàn thanh niên hàng năm giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 50% thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 99,5% hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết đúng hạn; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; 100% các khu - cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn lại tổ chức bộ máy trong toàn ngành cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu và Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ Sở TN&MT đã chỉ đạo quyết liệt và luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Ông Huỳnh Tân Định cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Sở TN&MT; đẩy mạnh cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ mới đề ra.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 15 đồng chí. Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT nhiệm kỳ mới này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO