--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên nhiệm kỳ 2020 -2025

Thời sự - Hoàng Châu - 22:17 15/06/2020

(TN&MT) - Ngày 15/6, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong đó, đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý môi trường biển, hải đảo, khí tượng thủy văn..v..v., đóng góp khoảng 35% nguồn thu ngân sách của tỉnh từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành; chú trọng việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó đã cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều tiến bộ; Đảng bộ đã quán triệt, tổ chức học tập, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, Chi ủy từng bước được nâng lên, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ tập trung trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng cũng được thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đã kết nạp mới 15 đảng viên, tiếp nhận 2 đảng viên; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 14 đảng viên… Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản hoàn thành 9/11 chi tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Đại hội thống nhất thông qua 9 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vũng vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có phương thức lãnh đạo khoa học; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như: 100% hồ sơ hợp lệ của tổ chức; 99% hồ sơ hộ gia đình được giải quyết đúng thời hạn; 100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo quy định; cải thiện PCI trong lĩnh vực TN&MT, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí (bầu khuyết 1 đồng chí), đồng chí Ngôn Ngọc Khuê được bầu tái giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ Sở TN&MT Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
    Ngành TN&MT - Hoàng Châu - 10:01 15/06/2020
    (TN&MT) - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã xây dựng các kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2020, tập trung quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung về công tác dân vận đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác dân vận.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO