Đại hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thúy Nhi| 11/10/2022 17:51

Ngày 11/10, tại Trụ sở Bộ TN&MT, Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; đại diện Hội Cựu chiến binh: Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Hội Nông dân Việt Nam…

1(3).jpg
Đồng chí Trần Quang Đẩu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Đẩu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 -2022, trong 5 năm qua Hội luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực học tập, công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng tình đoàn kết ở các Hội cơ sở.

Hội đã kịp thời động viên các hội viên Cựu chiến binh luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Hội đã có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và toàn diện hơn. Tuy nhiên, các hoạt động của Hội cũng còn có những mặt hạn chế cần được khắc phục kịp thời.

6.jpg
Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn trao Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 33 đồng chí thuộc Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022 -2027 là sự kiện có ý nghĩa lớn trong đời sống chính trị của Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và xây dựng Hội nhiệm kỳ vừa qua; từ đó đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, lựa chọn bầu ra BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo Báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022, 5 năm qua, Hội các tổ chức chi hội trực thuộc đã từng bước phát triển, trưởng thành, triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ của Hội theo đúng mục đích, tôn chỉ và Điều lệ Hội quy định. Cụ thể, Hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2017- 2022; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị- xã hội uy tín; là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ Bộ góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới...

4.jpg
Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TTXVN tặng quà lưu niệm Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT

Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng chỉ đạo công đoàn các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách, đặc biệt các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và vai trò của tổ chức công đoàn.

Báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của tổ chức Hội, chi hội như một số hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ còn đơn điệu, chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thiếu sức hấp dẫn thu hút cán bộ, hội viên tham gia; một số cán bộ và hội viên nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức hội chưa đầy đủ…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng vì lợi ích của hội viên; cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc; nâng cao năng lực cán bộ hội; gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội tập trung thực hiện ba khâu đột phá nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, thiết thực chăm lo lợi ích của hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh.

Cũng tại Đại hội, các đại diện các Chi hội thuộc Hội Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT đã trình bày một số tham luận và đóng góp ý kiến nêu lên những tâm tư, nguyện vọng của tập thể Chi hội, đồng thời góp ý hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực chỉ đạo các tổ chức Hội vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tích quan trọng rất đáng ghi nhận và biểu dương, các đồng chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội trên các lĩnh vực công tác: vận động hội viên tiếp tục Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, hăng say lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Bộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong từng năm cũng như cả nhiệm kỳ…

2(2).jpg
Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ TN&MT, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Trần Hồng Thái đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ tới chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất với các cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm hơn nữa đến công tác Hội và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức Hội thuộc Bộ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đặc biệt, căn cứ vào phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội cần xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ; trong từng giai đoạn, hàng năm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung và cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống, tập trung hướng về cơ sở, sâu sát, thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên.

3.jpg
Quang cảnh Đại hội

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các cấp chuyên môn, đoàn thể, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội viên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; tăng cường mối quan hệ trao đổi giữa Hội Cựu chiến binh với Công đoàn; Đoàn thanh niên, để qua đó chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên tới cấp có thẩm quyền. Chú trọng, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện thông tin, báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính chính xác và kịp thời…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Đẩu tiếp tục giữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện có 15 Hội trực thuộc. Tổng số Hội viên Hội Cựu chiến binh là 256 hội viên, số nữ hội viên là 15 đồng chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Cựu chiến binh Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO