Ngành TN&MT

Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản TNMT và Bản đồ Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Thủy Nguyễn 25/04/2023 - 15:30

(TN&MT) - Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 25/4 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Đại hội.

_mg_9333-2-.jpg
Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Vũ, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biết phức tạp, khiến hoạt động của Nhà xuất bản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với sự chủ động, tích cực nắm bắt và nghiên cứu thị trường một cách khoa học, dựa trên nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, Nhà xuất bản đã có những giải pháp hữu hiệu để ký kết được những Hợp đồng kinh tế có giá trị đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, duy trì sự phát triển của Nhà xuất bản.

Nổi bật, Công đoàn Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; cùng với Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản; tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

_mg_9320-2-.jpg
Ông Kim Quang Minh, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Với kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Công đoàn Bộ TN&MT.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, nhiệm kỳ 2023-2028, bám sát phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam động viên cán bộ công nhân viên, người lao động tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao tính hiệu quả và thiết thực của hoạt động công đoàn trong tham gia quản lý doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa ước Lao động tập thể; đẩy mạnh các hoạt động nữ công, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên lao động có kiến thức, năng động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng Gia đình văn hóa mới,...

_mg_9307-2-.jpg
Ông Nguyễn Đức Vũ, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 báo cáo tổng kết tại Đại hội

Tiếp tục duy trì các phong trào văn hóa, thể thao trong các kỳ Hội diễn, Hội thao. Cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tổ chức cho công đoàn viên đi nghỉ mát hàng năm. Tiếp tục trợ cấp hàng tháng cho các gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tình nghĩa cho các gia đình gặp nhiều khó khăn theo Thỏa ước Lao động. Vận động cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; ...

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và công đoàn cơ sở Nhà xuất bản đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản, ông Kim Quang Minh, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Nhà xuất bản. Đồng thời nhấn mạnh: “Nhà xuất bản hiện nằm trong danh sách 3 Nhà xuất bản có uy tín được cấp phép xuất bản điện tử và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách về tài nguyên, môi trường và bản đồ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo, viên chức, người lao động và sự đóng góp tích cực của các tổ chức Công đoàn trong Nhà xuất bản”.

Để hoạt động Công đoàn của Nhà xuất bản phát huy được hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, ông Kim Quang Minh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và toàn thể công đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản; hoạt động Công đoàn cần gắn hơn nữa với hoạt động chuyên môn của đơn vị theo tinh thần “Công đoàn - Cơ quan là một”.

_mg_9292-2-.jpg
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, cũng như những đóng góp đối với hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đề nghị, Công đoàn Nhà xuất bản cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở; gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của Nhà xuất bản. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân. Đồng thời tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

_mg_9352-2-.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu ra 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Nhà xuất bản dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản TNMT và Bản đồ Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO