--Quảng cáo---

Đại học TN&MT TP.HCM: Khai giảng năm học mới và trao bằng tốt nghiệp 2018

Ngành TN&MT - 16:20 08/10/2018

(TN&MT) - Ngày 8/10 tại TP.HCM, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và trao bằng tốt nghiệp năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

dh1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Phan Đình Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM cho biết: Năm học 2017 - 2018, Nhà tường tiếp tục đào tại 24 chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT. Đồng thời, mở mới và tuyển sinh đào tạo 02 ngành: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và Quản lý tài nguyên khoáng sản; với tổng số sinh viên (SV) của Nhà tường là 8.304 SV, trong đó chính quy 7.400 SV, liên thông chính quy 175 SV và liên thông vừa làm vừa học 719 SV.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo của Trường Đại học TN&MT TP.HCM đã được Bộ TN&MT quan tâm đầu tư tăng cường nhiều thiết bị chuyên ngành nên đã đáp ứng một phần yêu cầu thực hành thí nghiệm cho SV. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường đã được bổ sung nhiều giảng viên có trình độ cao. Hiện tại, đội ngũ giảng viên hữu cơ của Nhà trường có 10 Giáo sư và Phó Giáo sư, 33 Tiến sĩ, 200 Thạc sĩ và 33 Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường cũng đã được nâng cao và đạt được một số kết quả khả quan. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của Nhà trường từng bước được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Năm học 2017 - 2018, xét điều kiện tốt nghiệp đợt 1, Nhà trường cũng đã có 773 SV tốt nghiệp, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi chiếm tỷ lệ hơn 6%, loại khá chiếm hơn 71% và loại trung bình chiếm gần 30%.

DH2
GS.TS. Phan Đình Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo GS.TS. Phan Đình Tuấn, năm học 2018 - 2019, Nhà trường đánh dấu một bước phát triển tiếp theo, đó là Nhà trường được phép và đã tổ chức tuyển sinh khóa Thạc sĩ đầu tiên cho 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Đất đai. Nhà trường cũng rất vui mừng với kết quả trúng tuyển của Trường năm nay đạt trên 83% chỉ tiêu mà Bộ giao, với 1.500 SV trúng tuyển nhập học. Các ngành nghề cũng đã được Nhà trường mở rộng với chất lượng đầu vào cao.

Hơn nữa, Năm học 2018 - 2019 cũng là năm mà toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết 29 ngày 04/11/203 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 44 ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điểu kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Do đó, Trường Đại học TN&MT TP.HCM cũng xác định phải tiếp tục thực hiện và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh lộ trình tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho SV; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường cơ sở vật chất; tăng tỷ lệ SV ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

dh3
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao Cờ Thi đua của Bộ TN&MT cho 02 tập thể Trường Đại học TN&MT TP.HCM

Đồng thời, chuyển đổi và vận hành có hiệu quả quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015; triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, giảng dạy, công tác để không ngừng nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành và của xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tập trung nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho giảng viên và sinh viên Nhà trường…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Trường Đại học TN&MT TP.HCM trong thời gian qua. Năm học 2017 - 2018, Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ TN&MT giao trên các mặt công tác chủ yếu là đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở mới thêm một số ngành đào tạo, nâng cao công tác nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế; đáp ứng đủ các điều kiện để tuyển sinh đào tạo khóa Thạc sĩ đầu tiên của Nhà trường.   

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, trong thời gian tới, ngành TN&MT sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2021; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường thể chế và đẩy mạnh điều tra cơ bản; phát huy tối đa nguồn lực của ngành TN&MT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

dh4
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao Bằng khen của Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân Trường Đại học TN&MT TP.HCM

Về phía Nhà trường, mặc dù đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ ban đầu, chặng đường phát triển sắp tới vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành và cho xã hội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị: Nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Bộ TN&MT đã giao, thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp mà Bộ GD&ĐT đã đề ra.

Cụ thể, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; hoàn thành công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên và cán bộ quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm đã được Bộ TN&MT phê duyệt; không ngừng đổi mới phương thức giảng dạy, đào tạo; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong vào ngoài nước, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0.

dh5
GS.TS. Phan Đình Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM trao Bằng tốt nghiệp và Giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 2018

Ngoài ra, chú trọng tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục; rà soát, đánh giá thực trạng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị chuyên dùng; tăng cường đầu tư trang thiết bị thực hành thí nghiệm cho các chuyên ngành; công khai điều kiện cơ sở vật chất trên website của Nhà trường; triển khai xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường tại huyện Nhà Bè, TP.HCM sau khi được Bộ TN&MT phê duyệt.

“Bộ TN&MT sẽ luôn hỗ trợ để Nhà trường thực tốt những nhiệm vụ trên, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường nhanh chóng phát triển xứng tầm với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị cho Nhà trường hàng năm, năm 2019 Bộ TN&MT sẽ triển khai đầu tư xây dựng cơ sở mới cho Nhà trường với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường trong hiện tại cũng như trong tương lai ” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho hay.

Dịp này, 02 tập thể của Trường Đại học TN&MT TP.HCM đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Bộ TN&MT, 03 tập thể và 02 cá nhân của Nhà trường cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ TN&MT.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO