Đại học TN&MT Hà Nội thay đổi hình thức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Lan Chi| 30/05/2021 12:41

(TN&MT) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Trường Đại học TN&MT Hà Nội vừa thông báo về việc triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc tổ chức cho sinh viên thực hiện bài tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021.

Đại học TN&MT Hà Nội thay đổi hình thức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Theo đó, căn cứ nội dung giảng dạy của các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, các khoa/bộ môn giao nội dung câu hỏi bài tập lớn cho sinh viên thực hiện đồng thời gửi nội dung câu hỏi của bài tập lớn về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để phục vụ cho việc quản lý và giám sát.

Sinh viên thực hiện xong bài tập lớn sẽ nộp bản số định dạng .pdf theo thời gian quy định về địa chỉ email của khoa/bộ môn cung cấp cho sinh viên và đồng thời gửi về địa chỉ email của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (phongkhaothi@hunre.edu.vn).

Phòng Đào tạo xử lý danh sách phòng thi trên phần mềm quản lý đào tạo và cung cấp danh sách cho phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và các khoa/bộ môn. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kết hợp cùng khoa/bộ môn giám sát việc nộp bài của sinh viên đúng thời hạn, phân công và triển khai cho giảng viên chấm bài tập lớn cho sinh viên. Việc chấm bài tập lớn được thực hiện theo đúng quy trình chấm bài thi kết thúc học phần.

Sau khi chấm xong bài tập lớn của sinh viên, giảng viên nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo theo danh sách thi đã được cung cấp. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục giám sát việc nhập điểm đúng thời hạn của giảng viên chấm thi.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sinh viên in nội dung bài tập lớn, đóng bìa mềm và nộp cho khoa/bộ môn quản lý theo lịch thông báo của Nhà trưởng. Khoa/bộ môn tổng hợp theo danh sách thi và nộp về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để lưu trữ. Đồng thời, các khoa/bộ môn hoàn thiện các giấy tờ cần thiết liên quan đến điểm thành phần, điểm thi và điểm tổng kết học phần cho Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục lưu trữ theo quy trình như thi kết thúc học phần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học TN&MT Hà Nội thay đổi hình thức thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO