--Quảng cáo---

Cụm thi đua số IX - Bộ TN&MT: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Ngành TN&MT - Lê Hùng - 19:14 17/07/2020

(TN&MT) - Ngày 17/7, tại tỉnh Sóc Trăng, Cụm thi đua số IX - Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Cụm thi đua số IX - Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Cụm thi đua số IX, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số IX (Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) đã tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức; quán triệt và triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách, pháp luật liên quan đến ngành TN&MT. 

Bên cạnh đó, các Sở TN&MT thuộc Cụm thi đua số IX cũng đã tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng tháng, các Chi bộ lựa chọn đưa ra các chủ đề cụ thể trong học tập để đảng viên, công chức, viên chức làm theo. 

Các thành viên thuộc Cụm thi đua số IX đã tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực thi chính sách, pháp luật, xác định những bất cập, chồng chéo trong những văn bản quy phạm pháp luật của ngành TN&MT. Qua đó, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường sự giám sát trong nhân dân.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, các Sở TN&MT thuộc Cụm thi đua số IX còn chú trọng thực hiện nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Sở TN&MT các tỉnh, thành Cụm thi đua số IX đã triển khai trên 150 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước. Qua đó, đã xử phạt 95 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, Cụm Phó Cụm thi đua số IX - Bộ TN&MT cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên thuộc Cụm thi đua số IX đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thực hiện chủ đề năm 2020 về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” do Bộ TN&MT phát động; đồng thời, chấp hành và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Hoàng Dân, trong lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám, các Sở TN&MT đã tập trung triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh, thành chỉ đạo việc tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Dân, trong công tác quản lý tài nguyên nước, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IX đã quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ; lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Cùng với đó, các Sở TN&MT thuộc Cụm thi đua số IX đã tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phục vụ cho công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường; công tác kiểm soát, khắc phục, xử lý, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng môi trường từng bước được tập trung thực hiện; các chương trình, kế hoạch quan trắc môi trường tại 7 tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số IX đều được thực hiện hoàn thành, đầy đủ và kịp thời.

Tuy vậy, tại Hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số IX cũng đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc vì dịch bệnh Covid-19 đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, dự án, nhất là đối với các dự án ngành TN&MT có thực hiện công tác ngoại nghiệp; một số địa phương tham mưu ban hành, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Về phương hướng hoạt động thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số IX cho biết sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành TN&MT.

Cùng với đó, thi đua thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực thi chính sách pháp luật, xác định những xung đột, mâu thuẫn đang là rào cản, điểm nghẽn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật đối với những bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt thực hiện sâu rộng trong toàn ngành Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ TN&MT về Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong ngành TN&MT giai đoạn 2016-2020; Công văn số 446/BTNMT-TĐKTTT ngày 20/01/2020 của Bộ TN&MT về phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO