--Quảng cáo---

Cụm Thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2021

Ngành TN&MT - Việt Linh - 06:33 26/03/2021

(TN&MT) - Chiều 25/3, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số I - Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng gồm: thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định.

Cụm Thi đua số 1 - Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2021

Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị trong Cụm thi đua số I đã thống nhất ký kết giao ước thi năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TN&MT; Tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của các tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Sở TN&MT 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng

Theo đó, các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao hiêu quả tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên; giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi mới công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về TN&MT. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về đất đai, ô nhiễm môi trường, tài nguyên nước, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ tồn đọng kéo dài, tránh để khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, siết chặt kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả công việc.

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao các nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Cụm. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số I cần nghiên cứu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ:

Quang cảnh hội nghị.

Một là, Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Nâng cao nhận thức trong toàn cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, Cần phát huy sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: có kế hoạch, giải pháp thực hiện; có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến, đổi mới sáng tạo về xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh như kế hoạch đề ra.

Ba là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục. Chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa. Lồng ghép các hoạt động thi đua với các hội nghị, hội thảo chuyên sâu; trao đổi kinh nghiệm cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở; đề xuất những giải pháp, sang kiến nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, Tăng cường củng cố và kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và bộ phận làm công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong các đơn vị.

Năm là, tích cực tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ để công tác thi đua, khen thưởng ngày các chính xác, chuẩn mực theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO