--Quảng cáo---

Cục Viễn thám quốc gia thực hiện nghiêm việc xây dựng Đề án vị trí việc làm

Ngành TN&MT - 16:37 28/06/2018

(TN&MT) – Đề án vị trí việc làm là căn cứ để xem xét tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đồng thời, là cơ sở để chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) theo quy định. Ngày 11/5/2018, Bộ TN&MT đã ra Công văn số 2341/BTNMT-TCCB về việc đôn đốc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Công văn gửi đến các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Các Viện: Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Là một trong những đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, nhận thức rõ tầm quan trọng của Đề án vị trí việc làm, ngày 29/12/2017, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT) đã ra Quyết định số 259 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý của Cục Viễn thám quốc gia.

Theo Điều 1 của Quyết định, phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các phòng chức năng trực thuộc Cục tại các phụ lục kèm theo.

Cũng theo Quyết định, Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này là cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng , bổ nhiệm, sử dụng công chức lãnh đạo, quản lý các phòng chức năng trực thuộc Cục.

Quyết định cũng nêu rõ Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh


Trước đó, ngày 7/12/2017, Bộ TN&MT đã ra Quyết định số 2750/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực các vị trí việc làm lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia.

Cụ thể, Điều 1 của Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí việc làm Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia tại các Phụ lục kèm theo.

Quyết định chỉ rõ Bản mô tả công việc và khung năng lực các vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá công chức lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia

Theo Quyết định Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  • Đẩy mạnh ứng dụng viễn thám tại địa phương
    Ngành TN&MT - 16:59 27/06/2018
    (TN&MT) - Thực hiện Công văn số 7047/BTNMT-TTr ngày 28/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục Viễn thám quốc gia đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành công tác kiểm tra năm 2018 tại: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (từ ngày 28/3/2018 - 01/4/2018), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (từ ngày 05/6/2018- 08/6/2018), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (từ ngày 10/6/2018 - 14/6/2018), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (từ ngày 17/6/2018 – 21/6/2018).  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO