--Quảng cáo---

Cục Quản lý tài nguyên nước: Hoàn thành 100% khối lượng xây dựng văn bản pháp luật

Thời sự - Thúy Hằng - Mai Đan - 14:56 08/01/2020

(TN&MT) - Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý tài nguyên nước vào sáng 8/1 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT như: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Tổng cục KTTV, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học KTTV&BĐKH, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước…

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã quán triệt, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo Cục đã chủ động tích cực chỉ đạo giải quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cán bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước…

Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Cục đã tích cực triển khai, xây dựng, hoàn hành đúng thời hạn đã đăng ký, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cụ thể, Cục đã rà soát, điều chỉnh bổ sung 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Đến nay, Cục đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk theo đúng tiến độ được giao.

Về kế hoạch công tác năm 2020, ông Châu Trần Vĩnh cho biết: Cục sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước... để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình mới; xây dựng các quy định, hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành hồ chứa.

Lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị cấp nước sạch; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước.

Cục cũng sẽ triển khai xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng.

Năm 2020, Cục tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước; quy hoạch tài nguyên nước; thành lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước; xây dựng chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước.

“Kiện toàn chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục, bao gồm cả các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; hoàn chỉnh bộ máy biên chế, đẩy mạnh hoạt động 3 Chi cục Quản lý tài nguyên nước; tăng cường năng lực của Cục, Chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, bao gồm cả biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị” – ông Châu Trần Vĩnh cho biết thêm.

Góp ý về công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) đánh giá cao việc Cục đã hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cũng như công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương.

Trong năm 2020, Tổng cục KTTV đề nghị Cục tiếp tục phối hợp theo dõi, giám sát trong việc vận hành các hồ chứa và chia sẻ dữ liệu trong công tác này; hoàn thiện đề án trình Bộ bàn giao các trạm giám sát tài nguyên nước xuyên biên giới…

Tổng cục KTTV mong muốn được cùng tham gia với Cục trong việc tích hợp các trạm này vào trạm khí tượng thuỷ văn, tạo thuận lợi trong việc quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin về dữ liệu tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, để có thể tích hợp với cơ sở chung, dùng chung cho cả hai đơn vị và đơn vị khác trong hệ thống quốc gia.

Trong bối cảnh hạn hán nặng nề, thậm chí rất gay gắt trên toàn bộ hệ thống sông, Tổng cục KTTV đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tăng cường giám sát và đề xuất với Bộ những giải pháp để Bộ đề xuất với Chính phủ giúp sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại hội nghị

Góp ý tại hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia mong muốn trong năm nay Cục Quản lý tài nguyên nước chỉ đạo các đơn vị về tài nguyên nước tập trung thực hiện nhanh hơn nữa các công việc về thể chế chính sách như thông tư hướng dẫn, định mức kỹ thuật trong công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ nguồn nước.

Ông Tống Ngọc Thanh đề nghị Cục đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước. Theo ông Thanh, năm 2019 chúng ta cũng đã trình và phê duyệt được quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và với Trung tâm, cũng như Cục và các đơn vị theo dõi chuẩn bị để tiến hành quy hoạch cho các lưu vực sông trọng điểm như sông Hồng, sông Đồng Nai… Mong rằng Cục tiếp tục phối hợp và chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch triển khai kịp thời các quy hoạch này.

Ông Dương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cho biết: Viện được Cục Quản lý tài nguyên nước chia sẻ dữ liệu nên công việc liên quan đến phòng chống thiên tai hiệu quả hơn nhiều và Viện mong muốn Cục tiếp tục chia sẻ dữ liệu liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Viện cũng hy vọng lãnh đạo và cán bộ Cục tiếp tục hỗ trợ triển khai quy hoạch sông và xây dựng Thông tư.

Cần đẩy mạnh công tác truyền thông để các Bộ, ngành, địa phương cùng biết

Tại hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH) đánh giá năm 2019 Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành khối lượng lớn công việc như: xây dựng chính sách, quy hoạch, điều tra cơ bản, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền.

Cục Biến đổi khí hậu đề nghị trong năm tới, Cục tăng cường công tác truyền thông để các Bộ, ngành địa phương biết, tạo sự lan tỏa trong công tác quản lý tài nguyên nước; tăng cường làm việc với các địa phương, phối hợp với các đơn vị quản lý tài nguyên nước của Bộ trong bối cảnh đối mặt với tình hình khan hiếm nước trong năm 2020; tiếp tục phối hợp với Cục BĐKH triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hành động tổng thể Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đã được thống nhất trong Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Đồng quan điểm với Cục BĐKH, đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền cho rằng Cục Quản lý tài nguyên nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, thực hiện bài bản và đúng quy định từ công tác báo cáo đến công việc đột xuất cần có, hay những thông tin đến cơ quan báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã rất nỗ lực, chỉ 2 năm đã trình và vận hành quy trình vận hành liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông liên tỉnh.

Ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo kết quả công tác năm 2019

Theo Thứ trưởng, Cục đã tập trung họp bàn nhiều về vấn đề quy hoạch tài nguyên nước và kết quả là Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng đề nghị năm 2020 Cục tiếp tục phát huy thành quả, sửa đổi một số quy định mà trong thời gian triển khai có bất cập, ban hành một số quy chuẩn, tiêu chuẩn, đặc biệt về cơ sở dữ liệu cần xem xét và làm sớm.

Thứ trưởng đánh giá: Trong năm 2019, Cục cũng đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra, việc quản lý tài nguyên nước đã triển khai xuống tận các địa phương, người dân và doanh nghiệp. Cục nên tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong năm 2020 để thục hiện quy định pháp luật về tài nguyên nước được triển khai vào cuộc sống.

Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước theo dõi diễn biến chặt chẽ tình hình tài nguyên nước, phải có giao ban lĩnh vực tài nguyên nước trong Bộ; tăng cường với những diễn biến tài nguyên nước được dự báo phức tạp ở hầu khắp trên cả nước; trao đổi, thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo điều hành về tài nguyên nước kịp thời và hiệu quả hơn.

“Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát thi hành Luật Tài nguyên nước và chuẩn bị những vấn đề có thể áp dụng đề xuất các cấp có thẩm quyền ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025” – Thứ trưởng chỉ đạo.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục kiện toàn chức năng nhiệm vụ của Cục, các Chi cục và các tổ chức lưu vực sông; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; phát huy vai trò tăng cường nội luật hóa các quy định của Mê Công quốc tế, học hỏi kinh nghiệm hợp tác quốc tế từ Thái Lan, Hàn Quốc...

Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, Thứ trưởng đánh giá Cục là 1 trong những đơn vị thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời cho truyền thông, báo chí.

Về nghiên cứu khoa học, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị rà soát lại những nhiệm vụ nào kéo dài lâu quá, tính thời sự không còn, Cục cố gắng thực hiện nốt những công việc cấp bách nhất cho công tác quản lý nhà nước và “đóng gói” lại.

Kết thúc hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy ghi nhận đánh giá và chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành đối với công việc trước mắt và lâu dài của Cục cũng như ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan trong Bộ.

Ông Hoàng Văn Bẩy cam kết sẽ rà soát lại, hoàn thiện chương trình của Cục, sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên và cố gắng phấn đấu, đoàn kết, nhất trí và nỗ lực hết mình để các nhiệm vụ của Cục trong năm 2020 được hoàn thành một cách tốt nhất.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO