--Quảng cáo---
  • Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
Môi trường - PV - 19:53 07/11/2022
(TN&MT) - Ngày 7/11/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định 3025/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học. Đây là một trong 3 đơn vị được hình thành mới sau khi Tổng cục Môi trường thay đổi chức năng nhiệm vụ theo Quyết định của Chính phủ đối với chức năng nhiệm vụ mới của Bộ TN&MT.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO