Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công khai Giấy phép Môi trường

PV| 01/02/2023 14:36

(TN&MT) - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công bố thông tin Giấy phép Môi trường được Bộ TN&MT cấp theo quy định tại Điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn thực hiện công bố thông tin Giấy phép Môi trường số 421/GPMT-BTNMT được Bộ TN&MT cấp ngày 30/12/2022.

2-nha-may-ncs.jpg

Giấy phép nêu rõ, Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn có địa điểm hoạt động tại Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là vận chuyển, xử lý khí và condensate; Phạm vi cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Quy mô cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công); Công suất 22 triệu m3 khí/ngày.

Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này; Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

capture.png
Giấy phép Môi trường số 421/GPMT-BTNMT được Bộ TN&MT cấp ngày 30/12/2022 cho Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn.

Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn có trách nhiệm vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Giấy phép có thời hạn 7 năm (từ ngày 30/12/2022 đến ngày 29/12/2029).

Tổng cục Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công khai Giấy phép Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO