--Quảng cáo---

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao:Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Doanh nghiệp - doanh nhân - H.Mua - 16:57 09/06/2020

(TN&MT) - Ngày 09/6/2020, tại Hội trường KCN, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình trước Đại hội báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Mức độ tiêu thụ phân bón của Công ty giảm, sản phẩm xuất bán ra chậm, tồn đọng nhiều. Trong diễn biến thị trường nông sản không thuận lợi, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi, cuộc chiến thương mại Mỹ –Trung cũng tác động không nhỏ đến nông nghiệp… Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì việc làm ổn định thu nhập cho người lao động.

Năm 2019 Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.029 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 12,3 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

Định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty là: Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị, điều hành. Tiếp tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành với các chỉ tiêu: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.140 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng; Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB 5,84 tỷ đồng; Chú trọng công tác đầu tư XDCB, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra. Tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua: Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Các sản phẩn phân bón sản xuất ra tiêu thụ chậm…Đối với Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao mức độ tiêu thụ phân bón giảm 21% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, sự tác động trực tiếp của Luật số 71/2014/QH13 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ giữa các sản phẩm phân bón cùng loại trong nước và nhập khẩu, phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên thị trường…

Với sự đánh giá đúng đắn tình hình thị trường và áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt. Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất  nhằm giảm tồn kho, chủ động trong việc điều hành, với tổng lượng phân bón sản xuất đạt 903.886 tấn. Trong đó sản xuất Supe Lân đạt 448.167 tấn; Lân nung chảy: 36.216 tấn; NPK-S các loại: 419.457 tấn; Axit Sunfuric: 165.430 tấn. Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 758.961 tấn, bằng 97% so với cùng kỳ. Trong đó Supe lân: 300.355 tấn; Lân nung chảy: 19.982; Axit Sunfuric: 14.972 tấn. Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB đạt 32,58 tỷ đồng.

Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2020.

Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị về chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với Đại hội và HĐQT.

Bầu BKS nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm các thành viên: ông Nguyễn Chí Thức, thành viên BKS; ông Nguyễn Văn Thọ, thành viên BKS, Trưởng phòng TCLĐ; ông Vi Hoàng Sơn, thành viên BKS Công ty, Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn HCVN.

Trong không khí làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

187 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng 85.452.412 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020; Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Tờ trình về việc dừng và triển khai và thực hiện quyết toán dự án Axit 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các nội dung khác liên quan; Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

  • Công ty Supe Lâm Thao: Lợi ích kép cả kinh tế và môi trường
    Doanh nghiệp - doanh nhân - 14:58 26/06/2018
    (TN&MT) - Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vừa vinh dự được trao giải Nhất giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017 (VIFOTEC 2017); Hai tác giả của đề tài là kỹ sư Phạm Quang Tuyến - Tổng giám đốc Công ty và kỹ sư Văn Khắc Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty cũng vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO