Công ty CP kỹ thuật TN&MT: Vững bước một chặng đường

25/02/2019 14:17

(TN&MT) - Công ty Cổ phần Kỹ thuật TN&MT, tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Sơn La, trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Sơn La. Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TN&MT, năm 2018, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT chính thức cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Kỹ thuật TN&MT.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Kỹ thuật TN&MT
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Kỹ thuật TN&MT

Theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Sơn La thành Công ty cổ phần, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã hoàn thành bán đấu giá thành công ra bên ngoài 85.600/415.000 cổ phần (trị giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 20,63% vốn điều lệ; 38.200 cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên theo thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước; 191.600 cổ phần ưu đãi bán cho cán bộ công nhân viên theo năm cam kết làm việc tại công ty cổ phần; 99.600 cổ phần nhà nước, chiếm 24% vốn điều lệ, chủ sở hữu vốn là UBND tỉnh Sơn La. Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, tổng hợp kết quả bán cổ phần và cơ cấu cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật TN&MT cho biết: Sau khi cổ phần hóa, mục tiêu quan trọng nhất Công ty là đổi mới và củng cố lại bộ máy lãnh đạo Công ty, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động. Công ty tiếp tục duy trì năng lực hiện có để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn sau quá trình cổ phần hóa. Đồng thời, tiến hành lộ trình tái cơ cấu nguồn vốn dần dần trong khoảng từ 3 - 5 năm, tự chủ về tài chính là tối ưu nhất. Trên cơ sở xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền cũng như chiến lược phát triển các ngành nghề của công ty, nâng cao uy tín, chất lượng hiệu quả cũng như thương hiệu của Công ty sau cổ phần hóa.

Ngành nghề kinh doanh của đơn vị đa dạng trên tất cả các lĩnh vực TN&MT
Ngành nghề kinh doanh của đơn vị đa dạng trên tất cả các lĩnh vực TN&MT

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị gồm: Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật; Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Đo đạc chỉnh lý biến động đất đai; Thống kê, kiểm kê đất đai; Phân hạng đất, định giá và xây dựng bảng giá đất; Lập hồ sơ giao đất, cấp GCNQSDĐ; Đo đạc, lập bản đồ vị trí, khu vực khai thác khoáng sản; Trích đo lập bản đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, đền bù đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xây dựng bản đồ hành chính các cấp, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; Lập báo cáo hiện trạng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các chương trình dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường; Điều tra thống kê, quy hoạch tài nguyên nước và một số tác nghiệp kỹ thuật trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; Tổ chức dịch vụ tư vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường như tư vấn nhà đất, đấu giá quyền sử dụng đất…

Được biết, năm 2018, tổng doanh thu của Công ty ước đạt 5,5 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến, trong năm 2019 - 2020, tổng doanh thu của Công ty ước đạt 6-6,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10% so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động từ 7,6 triệu đồng/năm 2018 phấn đấu đạt 8,8 triệu đồng/năm 2020. Thu nộp ngân sách hàng năm đạt khoảng 600 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty CP kỹ thuật TN&MT: Vững bước một chặng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO