Xã hội

Công đoàn Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Mai Đan 26/05/2023 - 14:38

(TN&MT) - Sáng 26/5, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT và bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham dự Đại hội.

img_2420.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Hồng Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Văn phòng, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Văn phòng đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hộ Công đoàn lần thứ VIII đề ra.

Công đoàn Văn phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Với những nỗ lực đó, tổ chức Công đoàn đã thực sự chiếm được niềm tin, sự tín nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Văn phòng, và cũng được chi bộ Đảng, chính quyền cơ quan đánh giá cao. Công đoàn Văn phòng Thường trực đã đạt nhiều danh hiệu do Công đoàn Bộ TN&MT trao tặng.

img_2368.jpg
Ông Trương Hồng Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Trương Hồng Tiến cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng đã tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo Văn phòng Thường trực về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong việc phân công, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng viên chức, khen thưởng, kỷ luật.

Công đoàn đã phổ biến kịp thời tới các đơn vị về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của đoàn viên, chế độ hưu trí được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Cán bộ công đoàn đơn vị theo dõi sâu sát tình hình đoàn viên, nên việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo nhanh, gọn, chính xác.

Công đoàn Văn phòng Thường trực thường xuyên phối hợp với chính quyền trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ công chức viên chức và người lao động; chủ động đề xuất với chính quyền trong việc thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, hỉ hoặc các ngày lễ, tết trong năm; thường xuyên quan tâm đến các gia đình có công với đất nước và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nữ giới.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Công đoàn Trương Hồng Tiến cho biết Công đoàn Văn phòng Thường trực sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức vững mạnh toàn diện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

img_2461(1).jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan đánh giá, với số lượng cán bộ công chức đoàn viên ít so với các đơn vị trong Bộ, Công đoàn Văn phòng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Bộ đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban chấp hành Công đoàn khóa IV đã đạt được. Cụ thể, trong thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra.

Bà Vũ Thị Mai Lan yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Văn phòng tiếp tục tinh thần đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Đại hội Công đoàn Văn phòng Thường trực lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh công nhân, viên chức toàn Văn phòng đang nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội và các cam kết của Thủ tướng Chính phủ các nước tại các Hội nghị Cấp cáo Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban đang có nhiều chuyển biến mới, đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đạt được mục tiêu quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã được đề ra cho giai đoạn 2021-2025, bà Nguyễn Thị Thu Linh đề nghị Đại hội Công đoàn Văn phòng lần thứ IX hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được với các yêu cầu mới; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

img_2570.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT và bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Thường trực nhiệm kỳ 2023-2028 và tri ân Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 3 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu (1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết), đại diện cho Công đoàn Văn phòng Thường trực dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Tích cực đổi mới phương thức hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO