Xã hội

Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Thủy Nguyễn 05/06/2023 - 19:07

(TN&MT) - Với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra ngày 5/6 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT; đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc cùng hơn 50 công đoàn viên đại diện cho các công đoàn cơ sở của Trung tâm.

_mg_9621-2-.jpg
Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến hoạt động của Trung tâm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực chỉ đạo của lãnh đạo, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó, cố gắng khắc phục vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đổi mới trong công tác quản lý góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao hàng năm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

 Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, luôn phát huy dân chủ cơ sở, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trong toàn Trung tâm, tiếp thu những ý kiến góp ý, xây dựng, tổng hợp và phản ánh tới lãnh đạo, các tổ chức liên quan để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan tới đời sống, việc làm, thu nhập và chính sách xã hội cho cán bộ viên chức và người lao động.

_mg_9632-3-.jpg
Đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu 

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Theo đồng chí Lê Văn Tuyến, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Trung tâm vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc.

_mg_9598-2-.jpg
Đồng chí Lê Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước báo cáo tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu. Trong đó, hàng năm, có từ 95% trở lên số công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 50% trở lên số công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu trên 50% các công đoàn trực thuộc được tặng Giấy khen của Công đoàn Trung tâm, 20% các công đoàn trực thuộc được tặng bằng khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn cơ sở Trung tâm phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam và trên 85% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

_mg_9607_1.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ mới.

Qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt động công đoàn của Trung tâm, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đánh giá: Mặc dù Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có số lượng đoàn viên lớn, địa bàn phân tán nhưng luôn là một tập thể đoàn kết, cán bộ viên chức và người lao động luôn có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, luôn nhiệt tình ủng hộ các chương trình hoạt động của Trung tâm với tinh thần đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, đồng thời để hoạt động công đoàn của Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, tham gia công tác tập huấn hoạt động công đoàn, duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tài chính, nữ công.

Đồng thời Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cũng cần chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, vận động đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỹ luật lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để xây dựng tập thể Trung tâm đoàn kết, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Chủ tịch Công đoàn, với đặc thù các tổ chức công đoàn của Trung tâm trải dài trên tất cả các địa bàn của Tổ quốc, vì vậy, đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc Trung tâm cần nghiên cứu tình hình thực tiễn của đơn vị để triển khai hoạt động công đoàn cho hiệu quả và phù hợp; đồng thời phối hợp với các tổ chức công đoàn tại địa phương nơi công tác để đảm bảo cho công đoàn viên có cơ hội được tham gia các hoạt động phong trào ý nghĩa, thiết thực.

_mg_9661-2-rs(5).jpg
Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vinh dự nhận được Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Tống Ngọc Thanh đề nghị BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp này, đồng chí Tống Ngọc Thanh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các Công đoàn các cấp; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa.

_mg_9675-2-.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT và đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Trung tâm dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận