Xã hội

Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai: Đổi mới tổ chức hoạt động, phù hợp tình hình mới

Thủy Nguyễn 09/06/2023 - 18:45

(TN&MT) - Chiều 9/6, tại Hà Nội, Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Văn Phấn, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai; các Phó Cục trưởng và gần 50 đoàn viên công đoàn đại diện cho các công đoàn cơ sở của Cục.

_mg_9975-2-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai cho biết, ngày 16/2/2023, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai đã được thành lập theo Quyết định 19/QĐ-CĐB của Công đoàn Bộ TN&MT. Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Công đoàn Cục đã triển khai các hoạt động công đoàn thiết thực, có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức rõ công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng của tổ chức công đoàn, do vậy, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục thường xuyên quan tâm đề xuất với Lãnh đạo Cục và phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo đúng, đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tạo sự gắn bó đoàn kết trong người lao động; từ đó, là động lực để người lao động phấn khởi, yên tâm công tác.

Cùng với đó, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Cục cũng làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng và công tác chính quyền nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động, đồng tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các hoạt động công đoàn đều được Ban chấp hành bàn bạc, thống nhất khi triển khai, chú trọng vào những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện chung của đơn vị.

_mg_9994.jpg
Quang cảnh Đại hội

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực tuyên truyền tới các đoàn viên, người lao động về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; kịp thời triển khai thực hiện các hoạt động do Công đoàn Cục và Bộ phát động; các nhiệm vụ được Đảng ủy Cục chỉ đạo; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, người phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy chế Văn hóa công sở; phong trào chống các tệ nạn xã hội, các tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; tuyên truyền hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

_mg_0008-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai phát biểu

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết, Công đoàn Cục chủ động tham gia trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính chị của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Cùng với đó, tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu tiên tiến, trong đó, danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp đạt từ 15-20%; tổ chức thực hiện kịp thời, đạt kết quả các chương trình do Công đoàn cấp trên đề ra; tham gia tích cực các phong trào do tổ chức công đoàn phát động.

Đồng thời, tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm cũng như rèn luyện sức khỏe thường xuyên, nâng cao đời sống về văn hóa, tinh thần;…

_mg_0002-2-.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công tác công đoàn của Cục, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá: Mặc dù Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai mới được thành lập được hơn 4 tháng, tuy nhiên Ban chấp hành Công đoàn đã cùng với chính quyền nỗ lực cố gắng, ổn định bộ máy tổ chức, tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật đất đai nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Thị Mai Lan đề nghị BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; bám sát các Chương trình hành động của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của Công đoàn.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên công đoàn để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn để tạo đột phá mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ chính trị, trước mắt là tập trung hoàn thiện việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động phong trào văn hoá, thể thao; xây dựng môi trường văn minh trong công sở. Thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên. Triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, cho người lao động; …

_mg_9987-2-.jpg
Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai Mai Văn Phấn phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai, đồng chí Mai Văn Phấn, Cục trưởng đánh giá: Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào người lao động và hoạt động công đoàn đạt yêu cầu đã đề ra nhằm góp phần bảo đảm sự bình ổn trong toàn Cục, tạo dựng hài hòa các mối quan hệ lao động, là cầu nối giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và người lao động.

Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 mà Công đoàn Cục đã đưa ra, đồng thời để hoạt động Công đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Phấn đề nghị, Ban Chấp hành Cục cần tập trung trí tuệ, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; gương mẫu đi đầu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh góp phần triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Cục.

Đặc biệt, tại Đại hội, Cục trưởng Mai Văn Phấn cũng đề nghị đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, bầu ra các đồng chí xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới.

_mg_0019-2-.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai nhiệm kỳ 2023 - 202

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu các đại biểu đại diện cho Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai: Đổi mới tổ chức hoạt động, phù hợp tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO