--Quảng cáo---

Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới toàn diện

Ngành TN&MT - Thúy Hằng -  Tuyết Chinh - 10:59 19/11/2019

(TN&MT) - Vượt qua những thách thức của ngành TN&MT, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ TN&MT và các cấp công đoàn đã nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần III đề ra.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu đạt vượt so với Nghị quyết như: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, toàn diện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đời sống vật chất tinh thần được quan tâm và nâng cao hơn.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Những dấu ấn…

Những năm qua, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được Công đoàn Bộ TN&MT quan tâm thường xuyên. Công đoàn Bộ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết, yêu ngành yêu nghề, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác tập hợp quần chúng thu hút đông đảo người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Công tác đối ngoại ngày càng chủ động. Các chương trình hành động của Đại hội lần thứ III được tập trung triển khai thực hiện.

Khen thưởng các cháu học sinh giỏi cấp Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế

Công tác nữ công với nhiều nét mới cả về hình thức và nội dung như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công công đoàn; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ và các đơn vị quan tâm tuyên truyền về giới, khuyến khích, nâng cao vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong công tác quản lý, chuyên môn, khoa học công nghệ; khẳng định được vai trò, vị thế về giới của mình trong các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; công tác xã hội - từ thiện...

Đặc biệt, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ); tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ TN&MT vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành TN&MT.

Đã tích cực chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đi học, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản… được tiến hành thường xuyên. Bảo đảm tốt quản lý ngân sách công đoàn, đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công đoàn Bộ thăm công nhân làm việc tại công trường

Tập trung “3 khâu” đột phá

Đất nước đang bước sang chặng đường mới của sự phát triển với những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới, đang triển khai phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ cùng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) Công đoàn Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống, đồng sức đồng lòng, phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ TN&MT, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, của ngành tài nguyên và môi trường và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trước tình hình mới, Công đoàn Bộ TN&MT xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III thông qua những bài học kinh nghiệm như: Thường xuyên đổi mới, sáng tạo phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; phát huy dân chủ, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt, Công đoàn Bộ TN&MT nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp: Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT; nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua dẫn dầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO