--Quảng cáo---

Công đoàn Agribank tham gia ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối Công đoàn cấp trên

Kinh tế - PV - 16:56 26/02/2020

(TN&MT) - Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các Bộ, Ngành Trung ương; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Hà Nội; các đồng chí Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ và cán bộ công đoàn chuyên trách Cơ quan Công đoàn Ngân hàng nhà nước cùng toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đồng chí  Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong năm 2020. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2020, Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động phong trào trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2020, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn NHVN, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổ chức thực hiện tốt công tác tham gia quản lý chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Triển khai tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2020 với khẩu hiệu “Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Ngân hàng sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - Chào mừng Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X”. Làm tốt công tác khen thưởng, đánh giá, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và các phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm đối với công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, công tác kiểm tra giám sát, công tác tài chính, công tác đối ngoại, an sinh xã hội năm 2020…

Đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao kết quả Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đạt được năm 2019, đánh giá cao vai trò của cơ quan Thường trực Công đoàn Ngành đối với các mặt hoạt động của Công đoàn Ngành Ngân hàng năm 2019. Bên cạnh đó đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống chú trọng và  tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đề ra; các hoạt động cần phải thiết thực hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, của ngành Ngân hàng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đặc biệt đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống phải làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do chuyên môn và tổ chức Công đoàn phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2020…

Công đoàn Agribank tham gia ký giao ước thi đua khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank tham gia ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Agribank đạt được năm 2019. Năm 2019, Công đoàn Agribank đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và chủ động đổi mới trong phương thức hoạt động cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn với những đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank cũng như Ngành Ngân hàng. Năm 2020, trước tình hình kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí bày tỏ tinh thần quyết tâm cùng Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ngành cũng như tổ chức Công đoàn đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2020.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO