--Quảng cáo---

Chuyển hóa năng lượng thi đua thành động lực quan trọng

Ngành TN&MT - Phương Anh - Mai Dung - Khánh Ly - Hoàng Ngân (thực hiện) - 11:39 26/11/2020

(TN&MT) - Ngành TN&MT đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành, góp phần lan tỏa và tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các Khối, Cụm thi đua trong toàn ngành TN&MT đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét, suy tôn, khen thưởng công khai, dân chủ; trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, giao lưu điển hình tiên tiến.

Hoạt động của các Khối, Cụm thi đua ngành TN&MT được đánh giá là tạo được diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý và hoạt động chuyên môn; làm cơ sở, tiêu chuẩn để bình bầu, suy tôn chính xác đơn vị dẫn đầu để đề nghị Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc; giúp cho hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao phát triển, sôi nổi, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên chức hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các Cụm, Khối thi đua đã tổ chức rất nhiều các cuộc Hội thảo chuyên đề, tiêu biểu như: Hội thảo chuyên đề về môi trường tại cụm thi đua số V số IX, Hội thảo chuyên đề về đất đai của Cụm thi đua số I, số IV. Trong các cuộc Hội thảo có sự tham dự của các đơn vị chức năng như Tổng cục Đất đai, Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ... Các đơn vị đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, qua đó tăng thêm gắn kết giữa các đơn vị trong Khối, Cụm với nhau.

Ngoài ra, Cụm thi đua số IX đã có sáng kiến xây dựng Nhà tình nghĩa tài nguyên và môi trường cho cán bộ, công chức gặp hoàn cảnh khó khăn của Sở, là Cụm trưởng của năm hiện tại. Mỗi năm hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – Khối trưởng Khối thi đua số I:

Toàn Khối đoàn kết, vượt qua thách thức

Khối Thi đua số I gồm có 8 đơn vị: Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Năm 2020 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối Thi đua số I. Ngay từ đầu năm, với vai trò là Khối trưởng, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã xây dựng Dự thảo đăng ký Giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua năm 2020 của Khối. Theo đó, các đơn vị trong Khối đã thống nhất Đăng ký Giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đồng thời cam kết thực hiện tốt các nội dung đã ký trong Giao ước thi đua năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động chung của Khối, Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị trong Khối còn hạn chế do yêu cầu giãn cách xã hội và hạn chế tập trung đông người nơi công cộng.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua số I phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch của đơn vị và Kế hoạch chung của Khối, đồng thời theo sát sự chỉ đạo của Bộ TN&MT để triển khai có hiệu quả công tác của Khối.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động lớn của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp thiếu nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nguồn vốn ưu đãi, vì đầu tư cho bảo vệ môi trường thường không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp hơn các ngành nghề khác.

Với vai trò là công cụ tài chính của Nhà nước để tài trợ vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc thông qua hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi và tài trợ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động nhằm “tiếp sức tài chính” cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

Với vốn điều lệ 200 tỷ đồng khi bắt đầu thành lập (năm 2002), đến nay, nguồn vốn đã tăng 5 lần. Trải qua 18 năm hoạt động, Quỹ đã cho vay ưu đãi trên 300 dự án với số vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, các dự án (lĩnh vực) cho vay nhiều nhất tại Quỹ là năng lượng tái tạo, xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp.

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quỹ vẫn duy trì Kế hoạch cho vay lãi suất ưu đãi và tài trợ của Quỹ năm 2020 với việc ký hợp đồng tín dụng (400 tỷ đồng); giải ngân (345 tỷ đồng) và tài trợ và hỗ trợ (16 tỷ đồng), cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Bộ TN&MT phê duyệt.

Bà Vũ Thị Mai Lan – Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ TN&MT, Khối trưởng Khối thi đua số II:

Lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu

Ngay từ đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Khối thi đua số II đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ TN&MT phát động, xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua - khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Khối thi đua số II xác định kết quả công tác năm 2020 là nền tảng quan trọng cho phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

Bà Vũ Thị Mai Lan – Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ TN&MT

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Ủy, Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thời gian qua, Khối thi đua số II của Bộ đã tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV; tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động. Đặc biệt, nâng cao ý thức trách nhiệm để phòng chống các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tham mưu và thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vu công tác. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và của ngành.

Ngoài ra, Khối cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và thực hiện tốt văn hóa công sở; hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ trưởng phát động; rà soát, sắp xếp cơ cấu bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm cũng như chức năng, nhiệm vụ của Khối.

Khối thi đua số II gồm có 6 đơn vị: Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Bộ, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, Văn phòng Bộ, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Khối trưởng Khối thi đua số III:

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách tài nguyên và môi trường

Khối thi đua số III gồm 5 Tổng cục: Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam, Quản lý đất đai, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khí tượng Thủy văn. Đây là những đơn vị quản lý Nhà nước các lĩnh vực quan trọng về TN&MT. Nhiệm vụ trọng yếu của Khối là tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ.

Ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường

Với chức năng là đơn vị quản lý Nhà nước, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên 5 lĩnh vực: môi trường, đất đai, biển đảo, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn là nhiệm vụ trọng yếu của 5 đơn vị trong Khối. Trong năm 2020, nhiệm vụ này khá nặng nề, Khối thi đua số III  đã nỗ lực để hoàn thành tốt công việc.

Trong lĩnh vực môi trường, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ trên 3 lĩnh vực lớn: Hoàn thiện văn bản chính sách; chủ động giám sát phòng ngừa ô nhiễm và tăng cường thanh kiểm tra.

Về chính sách, Tổng cục đã hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường theo hướng toàn diện và đột phá để trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp tháng 10/2020; xây dựng hệ thống quy hoạch môi trường với 3 quy hoạch lớn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 về bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia. Ngoài ra, Tổng cục Môi trường còn hoàn thiện các quy phạm, quy chuẩn theo hướng tiếp cận với các nước tiên tiến; chủ trì xây dựng 1 Nghị định, 3 Thông tư; 2 Đề án, 3 Chỉ thị trình Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ trình ban hành theo quy định.

Tổng cục đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường, phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong việc kiểm soát toàn diện hiện giám sát các cơ sở, đối tượng, ngành nghề có rủi ro môi trường cao; đồng thời tăng cường thanh kiểm tra các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm. Do đó, công tác kiểm soát ô nhiễm đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động.

Lĩnh vực đất đai tập trung vào việc sửa đổi, hoàn thiện trình Chính phủ 5 Nghị định nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong Luật Đất đai hiện hành. Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai đang đôn đốc, triển khai sâu rộng trên cả nước nhiệm vụ lập quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai.

Trong năm 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được giao xây dựng 2 Nghị định Chính phủ và 3 Thông tư của Bộ trưởng. Các  văn bản đang được thực hiện đúng tiến độ. Ngoài ra, 2 Đề án Điều tra cơ bản lớn là Thăm dò urani Pà Lừa - Pà Rồng và Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng than phần đất liền bể than Sông Hồng đang được thực hiện, hứa hẹn những kết quả khả quan.

Lĩnh vực biển và hải đảo đặc biệt ghi dấu ấn với những văn bản quan trọng như triển khai Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 26 của Chính phủ liên quan đến Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030...

Lĩnh vực khí tượng thủy văn được đánh giá cao bởi đã thực hiện việc dự báo, cảnh báo nhiều loại thiên tai từ đầu năm đến nay như hạn hán, xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại, bão, lũ… Các văn bản pháp quy trong lĩnh vực này cũng đã và đang được hoàn thành đúng tiến độ.

Các kết quả có được là nhờ sự nỗ lực của hơn 6.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Khối. Việc gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Những định hướng, nỗ lực này sẽ tiếp tục là động lực để Khối thi đua số III tự tin vượt qua thách thức, sẵn sàng đón đợi các cơ hội và đoàn kết cùng phát triển.

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT, Khối trưởng khối thi đua số IV:

Phát huy sáng kiến, sử dụng triệt để phương thức làm việc trên môi trường điện tử

Ngay từ đầu năm, Khối Thi đua số IV đã phát động, tuyên truyền sâu rộng với nội dung, hình thức thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và các sự kiện quan trọng của ngành.

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT

 Khối đã tích cực phát động phát động, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa - thể thao, thu hút đông đảo CBCNV tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, năng suất, hiệu quả lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công của Đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường. Các đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đến nay là Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trong công tác, các đơn vị đã thi đua phát huy sáng kiến, vận hành Chính phủ điện tử, sử dụng triệt để phương thức làm việc trên môi trường điện tử thay thế sử dụng giấy tờ truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tái cơ cấu quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả công việc. Qua thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, đã góp phần quan trọng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong đó, nổi bật là công tác xây dựng, hướng dẫn văn bản pháp luật và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ công thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các đơn vị và được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng.

Trong thời gian tới, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo của CBCNV, với sức lan tỏa mạnh mẽ, các phong trào thi đua yêu nước của Khối, sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái; phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Hiển – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khối trưởng Khối thi đua số V:

Chú trọng đổi mới xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách

Trong năm 2020, Khối thi đua số V tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở khắc phục hạn chế, khó khăn, các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nay và các năm tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Xuân Hiển – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Mỗi đơn vị đều tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Khối; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm nay, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách đã chú trọng đổi mới, tạo đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Từ đó, khơi thông mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển.

Một điểm nhấn là các đơn vị rất sẵn sàng, tự tin thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về khoa học công nghệ, dịch vụ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành và xã hội. Với đặc thù nhiều đơn vị nghiên cứu, đào tạo, các hoạt động của Khối thi đua số V hướng tới tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai. Tăng cường năng lực và làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo cảnh báo sớm và đủ độ chi tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Vừa qua, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tại các đơn vị cũng đã cổ vũ, động viên tinh thần các cán bộ, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của ngành và đất nước.

Một góc Cù Lao Giêng (An Giang).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Khối chủ động khắc phục khó khăn, biến thách thức thành cơ hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghiên cứu sinh, đào tạo có chất lượng. Thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành và xã hội. Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, thỉnh giảng tham gia giảng dạy cho viên chức ngành tài nguyên và môi trường, xây dựng tiêu chí phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO