Cho phép 7 công trình, dự án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thu Thủy| 16/09/2020 17:04

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho phép 7 công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020 cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thạch Thành, với diện tích 41,180 ha.

Cụ thể: Khu dân cư mới tại Khu phố 2, thị trấn Vân Du; Khu dân cư đô thị Đồng Quan; Khu dân cư Thành Tâm; Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn tại thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn; Thiền viện Tịnh Lạc; Giảm tổn thất các TBA >10% Điện lực Thạch Thành; Cụm công nghiệp Vân Du.

Cho phép 7 công trình, dự án được thực hiện trong năm  2020 cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thạch Thành, với diện tích 41,180 ha

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của từng công trình, dự án. Đồng thời, hướng dẫn UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND huyện Thạch Thành cập nhật 7 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định làm cơ sở thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; kiên quyết không triển khai dự án, không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Thạch Thành theo quy định.

Giao chủ đầu tư các dự án triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

Yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Thạch Thành; các chủ đầu tư công trình, dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho phép 7 công trình, dự án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO