--Quảng cáo---

Cho phép 4 công trình, dự án cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quan Hóa

Đất đai - Thu Thủy - 15:05 29/10/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc Cho phép 04 công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa với tổng diện tích 28.317,60 m2.

Cụ thể: Dự án xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu công suất 5.500 tấn/năm thuộc HTX Hợp Phát được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 802/QĐUBND ngày 06/3/2020. Xưởng chế biến lâm sản công suất 3,000 tấn/năm của HTX Chế biến lâm sản Quan Hoá được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 801/QĐUBND ngày 06/3/2020 tại xã Phú Nghiêm.

Dự án xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa với tổng diện tích 28.317,60 m2

Xưởng chế biến lâm sản công suất 3,000 tấn đũa ăn/năm và 977 tấn giấy đế thành phẩm/năm (Khu A) và Xưởng chế biến lâm sản công suất 3,000 tấn đũa ăn/năm và 977 tấn giấy đế thành phẩm/năm (Khu B) thuộc HTX Xuân Dương được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1646/QĐUBND ngày 12/5/2020. Xưởng chế biến lâm sản công suất 1.800 tấn đũa ăn/năm và Giấy đế thành phẩm 781 tấn/năm (Khu A) và Xưởng chế biến lâm sản công suất 1.800 tấn đũa ăn/năm thuộc Công ty Hoàng Vân được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1687/QĐUBND ngày 15/5/2020 tại thị trấn Hồi Xuân.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của từng công trình, dự án. Đồng thời, hướng dẫn UBND huyện Quan Hóa và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ trình tự thủ tục về hồ sơ đầu tư, bảo vệ môi trường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có)... để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao UBND huyện Quan Hóa thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án; cập nhật các công trình, dự án cho phép thực hiện tại Quyết định này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trình tự, hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có), cho thuê đất theo đúng quy định; kiên quyết không cho triển khai dự án, không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ về đầu tư hoặc làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Quan Hóa mà chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

  • Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành kiểm kê đất đai
    Đất đai - Tuyết Trang - 10:25 10/09/2020
    (TN&MT) - Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO