--Quảng cáo---
  • chi so doi moi sang tao toan cau

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá chỉ số sáng tạo, đổi mới
Khoa học & Công nghệ - 13:46 21/05/2019
(TN&MT) - Để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và hướng đến năm 2020, tại Nghị quyết số 19/2017/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì báo cáo thực hiện 2 nội dung trong nhóm nhiệm vụ về bền vững sinh thái, đó là GDP/Đơn vị năng lượng sử dụng và Kết quả về bảo vệ môi trường nằm trong chỉ số đổi mới sáng tạo. Sau 2 năm thực hiện, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - đơn vị được giao nghiên cứu đề tài đã có các báo cáo khá rõ nét về vấn đề này.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO