Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự PV GAS tổ chức sinh hoạt chuyên đề

PV| 15/09/2021 14:13

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam về tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tại các chi bộ, chi đoàn, chi hội trong toàn Tổng công ty, ngày 14/9/2021, Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự (trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”.

Đây là Chi bộ vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chọn thực hiện buổi sinh hoạt “điểm” theo chuyên đề này trong Đảng bộ Tổng công ty.

Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự (trực thuộc Đảng bộ CQĐH PV GAS) - đơn vị điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”

Kế thừa và vận dụng sáng tạo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” do Đảng ủy Tập đoàn đề ra, phương châm Đại hội XIII của Đảng, phương châm Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam và xuất phát từ yêu cầu phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới cũng như tình hình thực tế của chi bộ, Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự đã thống nhất bổ sung nội dung “Hành động” vào chuyên đề sinh hoạt và lựa chọn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động” làm phương châm hành động.

Trong không khí dân chủ, các đảng viên của Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, bàn bạc, thảo luận và nhất trí đối với 12 nội dung cụ thể và các giải pháp chủ yếu thực hiện phương châm hành động; thông qua nghị quyết của Chi bộ về triển khai thực hiện phương châm hành động. Trong đó, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ; nâng cao nhận thức của của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và quần chúng về nội dung và tầm quan trọng thực hiện phương châm hành động tại đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo và đảng viên được đặc biệt coi trọng.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, của các đồng chí đảng viên Chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề.

Cuộc họp sinh hoạt diễn ra trong không khí dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm

Đồng chí nhấn mạnh: Để phương châm hành động của Chi bộ đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam chỉ dẫn cho quá trình ra quyết định và hành động của cấp ủy, tập thể lãnh đạo các bộ phận, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phương châm hành động bằng các hình thức phù hợp.

Đặc biệt, cần gắn thực hiện phương châm hành động với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân, hoàn thành mục tiêu chung của Chi bộ và từng bộ phận; với thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra/được giao; góp phần phần xây Đảng bộ CQĐH Tổng công ty trong sạch, vững mạnh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hòa, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Sơn; cam kết Chi bộ sẽ quyết tâm thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trần Đức Sơn, phấn đấu thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động” đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự PV GAS tổ chức sinh hoạt chuyên đề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO