Chi bộ Phòng Phóng viên – Điện tử (Đảng bộ Báo TN&MT): Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo

Thủy Nguyễn| 06/09/2022 17:34

(TN&MT) - Sáng 6/9, tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Phóng viên - Điện tử thuộc Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT.

Ngoài ra còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo; đại diện lãnh đạo các phòng/ban, Đoàn TNCS HCM, Công đoàn Báo cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ. 

z3700000892179_f5612d8ca36d7c55efff63557ae66720.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu chỉ đạo

Chi bộ nòng cốt tạo nên sức mạnh, uy tín, thương hiệu của tờ Báo

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Vũ Kim Liên, Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị ổn định và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ các bộ phận thuộc Chi bộ luôn được quan tâm hàng đầu. Chi bộ đã xây dựng và sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với chủ đề: Nâng cao tính gương mẫu của đảng viên là cán bộ, lãnh đạo.  Từ đó đề cao tính nêu gương trong cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của lãnh đạo các phòng trong việc hướng dẫn phóng viên triển khai công tác chuyên môn; chủ động đề xuất các nội dung tuyên truyền và gợi ý; xác định các chủ đề chính trong đăng ký nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền hàng tháng. Chính vì vậy, công tác chuyên môn đã ngày càng được nâng cao, chuyên nghiệp hơn, chất lượng tin, bài tốt hơn.

Tại các buổi sinh hoạt Đảng hàng tháng, Chi bộ tiếp thu, lắng nghe và kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc trong phạm vi, quyền hạn của Chi bộ từ đó cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ có được sự đoàn kết, ổn định và yên tâm công tác. 
Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, Chi bộ thường xuyên phối hợp với Ban Biên tập, với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động từ thiện xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã thường xuyên triển khai thực hiện, quán triệt đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

z3700000958837_cf61438da5f219bb3b3e9072bb692f2b.jpg
Đồng chí Vũ Kim Liên, Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên - Điện tử  báo cáo tại Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Phóng viên, Phòng Điện tử thực hiện hoạt động điều tra pháp luật, bạn đọc;  sản xuất tin bài cho các ấn phẩm của Báo.  Lãnh đạo và Đảng viên trong Chi bộ chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai khi làm các trang chuyên đề, bài viết tuyên truyền, thực hiện theo lộ trình đã được Ban Biên tập phê duyệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ tính riêng năm 2020, 2021, Phòng Phóng viên đã rất nỗ lực triển khai khoảng 200 đề tài về lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản…

Đặc biệt, Chi bộ đã đẩy mạnh  thực hiện nhiệm vụ điều tra theo đơn thư bạn đọc. Nhiều bài viết có phản hồi tốt từ cơ sở, được cơ quan chức năng tiếp thu, một số vụ việc được Thanh tra Bộ TN&MT ra văn bản chỉ đạo địa phương cùng các ban, ngành phối hợp giải quyết.  Qua đó, khẳng định vị thế của tờ báo.

Định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025 - “Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo và Hiệu quả”

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Kim Liên khẳng định, với phương châm “Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo và Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, các đảng viên Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đơn vị trong giai đoạn mới.

Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức, quán triệt, thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ Báo.

Chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể Chi bộ trong sạch vững mạnh, xuất sắc hàng năm; phấn đấu hằng năm không có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định của cơ quan và 100% đảng viên của chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 1-2 đảng viên mới, đảm bảo chất lượng theo quy định; giới thiệu 1-2 quần chúng và đoàn viên ưu tú đề nghị tham dự học Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

z3700000931003_f4a23cadb49079eb027302415db9e257.jpg
Đồng chí Đặng Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Phóng viên tham luận tại Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Chi bộ; tăng cường hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ cơ quan Báo TN&MT; thúc đẩy cơ quan hướng tới mô hình “Tòa soạn hội tụ”...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT nhất trí cao với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời, đánh giá các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử là lực lượng nòng cốt về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nên sức mạnh, uy tín, thương hiệu của tờ báo.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế cơ quan, quy chế phát ngôn... Có kế hoạch giám sát trong Đảng để tăng cường đoàn kết, thống nhất ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát hiện sớm thiếu sót, khuyết điểm, dấu hiệu tiêu cực trong tác nghiệp để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần có kế hoạch đảm bảo việc sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đề cao việc đổi mới về nội dung và chất lượng trong sinh hoạt, trong đó Chi bộ đóng vai trò then chốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

“Chi bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên về bản lĩnh chính trị, tuân thủ quy tắc đạo đức người làm báo, trau dồi kỹ năng làm báo chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá cho đội ngũ đảng viên thuộc Chi bộ theo mô hình toà soạn hội tụ, tích hợp truyền thông đa phương tiện” - Đồng chí Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh.

dh-chi-hoi-phong-pv-dt_12.jpg
Đảng ủy, Ban Biên tập Báo TN&MT tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Khương Trung)

Tại Đại hội đã bầu đồng chí Đặng Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Phòng Phóng viên làm Bí thư Chi bộ Phòng Phóng viên, Điện tử khoá II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dh-chi-hoi-phong-pv-dt_16.jpg
dh-chi-hoi-phong-pv-dt_13.jpg
dh-chi-hoi-phong-pv-dt_15.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi bộ Phòng Phóng viên – Điện tử (Đảng bộ Báo TN&MT): Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO