--Quảng cáo---

Cấp huyện ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định vấn đề đặc thù ở địa phương

Trong nước - Tuyết Chinh - 11:32 18/06/2020

(TN&MT) - Sáng 18/6, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 449/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định những vấn đề được phân quyền, để thực hiện phân cấp hoặc quy định những biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm riêng của địa phương.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định những vấn đề đặc thù ở địa phương không phải là phổ biến, chỉ phát sinh ở một số ít địa phương và thực tế đã có giải pháp để xử lý.

Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà bấm nút bấm nút thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Đối với trường hợp luật phân quyền cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, nếu cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thì luật phải giao cụ thể, do đó đây không phải là vấn đề mới.

Riêng trường hợp HĐND, UBND cấp huyện ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì chưa được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định chính quyền địa phương cấp huyện được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp cho cấp dưới như thể hiện tại Điều 30 của dự thảo Luật.

dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về thời gian cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và phạm vi, chủ thể, thời hạn thực hiện phản biện xã hội của MTTQVN để bảo đảm tính khả thi.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga, hiện nay, việc phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được thực hiện theo quy định của Luật MTTQVN. Dự thảo Luật đã tiếp thu, bổ sung quy định về hoạt động phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL tại Điều 6.

Các vấn đề về thời gian gửi văn bản, phạm vi, chủ thể, thời hạn phản biện xã hội thuộc trình tự, thủ tục thực hiện phản biện xã hội, hiện đang được quy định tại Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN. Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, quy định rõ trong Nghị quyết liên tịch số 403.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO